IPB-uitgave Overleg in de kerk

Overleg in de kerk vandaag en morgen
Liesbeth Pulinckx

Een uitgave van het Interdiocesaan Pastoraal Beraad, december 2011

A5-formaat, 31 blz, 5.00 € exclusief verzendkosten
Bestellen via ipb@interdio.be

Deze brochure geeft de belangrijkste gedachten weer uit het rapport dat onderzoekster Liesbeth Pulinckx schreef in opdracht van het IPB en in samenwerking met de Faculteit Theologie en Religiewetenschappen van de KU Leuven.

In een eerste deel schetst de auteur in eenvoudige taal de theologische verantwoording voor overleg in de Kerk.
Het tweede deel is meer praktisch van aard en toont vier overlegmodellen. Daarnaast bespreekt Pulinckx enkele voorwaarden voor goed overleg. Er wordt aandacht besteed aan de rol van de voorzitter en aan de omgang met conflicten. Een voorbeeld uit de praktijk en tien averechte tips geven aan de tekst een humoristisch tintje.

Vele gelovigen vragen al lang meer overleg en participatie. Voor hen kan deze brochure een aanmoediging zijn om hiertoe wegen te blijven zoeken. Anderen zullen via de uitgewerkte modellen kunnen reflecteren over het overleg waarbij ze betrokken zijn en zo de kwaliteit ervan verbeteren.