IPB-uitgave Een nieuw gelaat voor de Kerk

Een nieuw gelaat voor de Kerk
De lokale gemeenschappen in het bisdom Poitiers

Mgr. A. Rouet

IPB-uitgave, februari 2012

Het Interdiocesaan Pastoraal Beraad is ervan overtuigd dat de pastorale aanpak van mgr. Rouet in het Franse bisdom Poitiers ook voor de geloofsgemeenschappen in Vlaanderen inspirerend kan zijn. Daarom werd een Nederlandse vertaling gemaakt van het eerste hoofdstuk van het boek ‘Un nouveau visage d’Eglise’. Hierin vertelt Rouet de ontstaansgeschiedenis van zijn territoriale aanpak en geeft hij een beschrijving van het basisteam in de lokale gemeenschappen. Dat bestaat uit 5 mensen die ieder een eigen opdracht vervullen. Verder komen ook de relatie met de priester en de manier waarop de verantwoordelijkheid gedeeld wordt, aan bod. Rouet geeft in eenvoudige woorden aan welke Kerkvisie hij bij dit alles hanteert. Een van zijn sleutelbegrippen is vertrouwen. Zoals God vertrouwen heeft in ons, zo moeten wij als gedoopten elkaar vertrouwen schenken.

De brochure wil een inspirerende bemoediging zijn voor al wie vandaag betrokken is bij of verantwoordelijkheid draagt in een of andere geloofsgemeenschap in Vlaanderen.

Te bestellen via ipb@interdio.be. Kostprijs 5,00 € exclusief verzendkosten.