Informatie en initiatieven voor een rechtvaardige en menswaardige wereld

Bekijk  ‘Bank geeft geld terug’

Welzijnszorg
Bewogen door het onrecht dat armoede is kan je als vrijwilliger van Welzijnszorg een belangrijke bijdrage leveren aan het visioen van een rechtvaardige wereld. De onmacht om op je eentje van deze wereld een betere plek te maken buigen we vanuit de adventsspiritualiteit om in een gezamenlijke beweging naar verandering. (meer)

Jaarthema jeugdbewegingen: MAAK ER SPEL VAN
Officieel wordt er rekening gehouden met mensen in armoede en uit kansengroepen, maar heel vaak worden de kinderen en jongeren vergeten. Daarom beslisten 7 jongerenorganisaties om er een jaar extra aandacht aan te besteden. Ook het Netwerk voor Pastoraal met Jongeren gaat met dit thema aan de slag. (meer)

Boerenbond – Boeren op een kruispunt
Een aanspreekpunt voor land- en tuinbouwers die zich in een hachelijke situatie terugvinden en nergens anders meer met hun problemen menen terecht te kunnen. (meer)

Caritas Vlaanderen
Caritas Vlaanderen vzw wil, specifiek binnen de zorgsector, een rol spelen in het in kaart brengen van de armoede-problematiek en het zoeken naar en verspreiden van mogelijke oplossingen. Wij werken hiervoor samen met partners uit de zorgsector. (meer)

Katholiek onderwijs
“De katholieke school stelt zich actief open voor al wie in onze maatschappij, op welke manier ook, kansarm is. Zij baseert zich op de levenshouding die gegroeid is uit de bijbels-christelijke geloofstraditie in verbondenheid met de kerkgemeenschap”. Als koepel van de katholieke scholen doordesemt deze houding onze werking. (meer)

KAJ
Jongeren die zelf hun leven, het leven van andere jongeren en de mentaliteit van interimkantoren bekendmaken en veranderen. Dit is actie, dit is vooruit gaan, dit is onze interimactie-KAJ. (meer)

KWB
Initiatieven die de bovenbouw van KWB aan de lokale afdelingen aanbiedt rond armoede en bestaansonzekerheid. www.kwb.be

Pax Christi Vlaanderen
Verontwaardiging en actie zijn zeker nodig maar ook analyse, visie en een breder perspectief van solidariteit. Hoe zit het met het minimuminkomen in ons land? En elders in Europa? (meer)

Gemeenschapseconomie – Focolaribeweging
Een bijdrage tot een grondig herdenken van de huidige economische structuren, met een grote aandacht voor hen die er nog geen deel van uitmaken, namelijk de armen. Dit project toont aan hoe efficiëntie en solidariteit hand in hand kunnen gaan. (meer)

Sant’Egidio
De vriendschap met de armen en de zwakken in onze samenleving vormt het hart van de Gemeenschap van Sant’Egidio. (meer)

IDPG
Vanuit IDGP nemen we geen concrete initiatieven rond armoedebestrijding, maar we besteden zo nu en dan wel aandacht aan de armoedeproblematiek in onze nieuwsbrief en ons tijdschrift Rondom Gezin. (meer)

Akindo
Niet elk kind heeft de middelen of de mogelijkheden om met vakantie te gaan. Tijdens de schoolvakanties organiseert AKINDO 10 vakantiekampen voor maatschappelijk kwetsbare kinderen tussen 4 en 16 jaar. (meer)

Welzijnsschakels
Welzijnsschakel in de Sint-Jozefparochie Tereken in Sint-Niklaas is een groep van mensen, meestal vrijwilligers, die op stap gaan met mensen die de ‘eindjes niet meer aan elkaar kunnen knopen’. (meer)

Enkele initiatieven aangebracht door het vicariaat diaconie Hasselt (meer)

Basisonderwijs bisdom Hasselt
Overzicht van de initiatieven mbt kansarmoede vanuit de diocesane begeleiding. (meer)

Buitengewoon onderwijs bisdom Hasselt
Project ‘Nieuwe kansen geven’. Het betreft een initiatief van de 10 Limburgse BuSO-scholen die rond de problematiek van een time-out voor probleemleerlingen de krachten gebundeld hebben. (meer)

DE LOODSEN (Antwerpen)
DE LOODSEN wil vooral mensen oriënteren in het grote aanbod aan welzijnswerken in de stad Antwerpen, wanneer zij hun vrije tijd aan vrijwilligerswerk willen besteden. (meer)

StopArmoede.Nu
Dit gezamenlijk initiatief van vele organisaties, christelijk, protestants, pluralistische en/of ongebonden werkt sinds enkele jaren om armoede hoger op de politieke agenda te zetten. (meer)