Forum 8 december 2012

IPB-Forum over de toekomst van de territoriale pastoraal
Aandachtspunten bij het kerkenplan

BRUSSEL (KerkNet/IPB) – Zaterdag 8 december werden op het Forum van het Interdiocesaan Pastoraal Beraad (IPB) in het Interdiocesaan Centrum in dejan_jaspers Guimardstraat in Brussel de resultaten van de bevraging van het Centrum voor Religieuze Kunst en Cultuur (CRKC) over de parochiekerken besproken. Jan Jaspers, directeur van het Expertisecentrum Onroerend Kerkelijk Erfgoed van het CRKC belichtte vooral het pastorale luik van deze ruime bevraging. Hij opende in zijn inleiding ook een aaninge_hauchecorne_en_josian_caproenstal pistes om pastoraal en cultuur meer met elkaar te verbinden via het kerkgebouw.

Inge Hauchecorne, als geëngageerde vrijwilligster betrokken bij het traject over parochies en parochiekerken in het dekenaat Klein-Brabant, gaf daarna een getuigenis over het leven in plaatselijke geloofsgemeenschappen. In de voorbije jaren groeiden daar nieuwe initiatieven van onderuit. Zij hield een pleidooi om op een hedendaagse manier samen te komen rond het evangelie. Geloven is iets wat heel je leven kleurt en waar je deugd aan moet beleven.

Daarna was er een boeiend zaalgesprek waarin de deelnemers hun bedenkingen en bekommernissen konden uitspreken. Ze werden naar huis gestuurd met de opdracht om die als aandachtspunten mee te nemen naar hun organisaties en beleidsorganen.

(Zie verder onder de rubriek ‘Thema’s – Toekomst parochie(kerk)’)