Wenen 2012

Vaticanum II: 50 jaar later
Bijeenkomst van de Europese lekenfora in Wenen van 29 juni tot 2 juli 2012

Van 29 juni tot 2 juli hield het Europees Lekenforum te Wenen haar tweejaarlijkse bijeenkomst. Het IPB werd vertegenwoordigd door Josian Caproens, Cathumb_mgr._helmut_krtzlrine Devogelaere en Emmanuel Van Lierde.

Tijdens het weekend waren er twee hoofdreferaten. Het eerste was van monseigneur Helmut Krätzl, voormalig hulpbisschop van Wenen. Hij sprak met grote vrijmoedigheid over de roeping en zending van de leken in de Kerk. Met vuur riep hij de aanwezigen op om in de geest van Vaticanum II verantwoordelijkheid op te nemen. Elke gelovige heeft een priesterlijke, profetische en koninklijke roeping. In de Kerk zijn bisschoppen, priesters en leken op elkaar aangewezen en moeten ze samenwerken (LG 37).
Hoofdreferaat mgr. Helmut Krätzl

De tweede conferentie werd gegeven door professor Arnaud prof._a._join-lambert_en_peter_annegarnJoin-Lambert van de Université Catholique van Louvain-la-Neuve. Hij schetste de verhouding tussen Kerk en samenleving in een geseculariseerd wereld en vroeg zich vervolgens af welke theologie nodig is voor welke taken van leken in deze wereld. Een terugkeer naar de oude verhoudingen is niet mogelijk. Ontkennen van de veranderingen of vluchtgedrag gebeurt op alle niveaus maar heeft geen toekomst. We moeten durven op weg gaan of, evangelisch uitgedrukt, naar diep water varen. Dat vraagt een stevige theologische reflectie die steunt op het paasmysterie. Hij verwees naar de brief aan Diognetes uit de tweede eeuw (V, 1-10) waarin de christenen beschreven worden als ‘parokoi’. Dat betekende in die tijd zoveel als gedomicilieerde vreemdelingen, niet-Grieken die leefden in Grieks gebied maar dezelfde rechten
hadden als de Grieken.
Hoofdreferaat prof. Arnaud Join-Lambert

Na elk van deze conferenties werd de kans gegeven om enkele vragen te stellen aan de spreker en daarna volgde een groepsgesprek waarin de deelnemers ervaringen uit hun land met elkaar konden delen.

Tijdens het hele weekend kom men ook luisteren naar getuigenissen van mensen uit het elf_wenen34pastorale veld. Enkele enthousiaste Poolse jongeren vertelden over hun parochie en hoe een nieuwe beweging daar zorgt voor een grote dynamiek. Eric Boone, medewerker van mgr. Rouet, vorige bisschop van Poitiers, vertelde over het vernieuwingsgebeuren in zijn bisdom. Het gaat voor hem niet over een model dat toegepast kan worden op andere plaatsen maar om een reorganisatie in functie van het geloof en de verkondiging waarbij de nadruk ligt op de verantwoordelijkheid van iedere gedoopte. Er was een getuigenis uit Wenen en uit Keulen en men maakte kennis met een initiatief voor jongeren in Ierland. Na het pausbezoek lanceerde de jongerenpastoraal daar een jaarlijkse wedstrijd voor 16- tot 18-jarigen. Zij kunnen meedoen als ze zich actief engageren in hun parochie. Bedoeling is dat geloof handen en voeten krijgt in inzet voor diaconie, catechese en liturgie in de lokale gemeenschappen. Op bepaalde plaatsen is er een positief effect van deze oproep voelbaar. (www.thepopejohnpauliiaward.com)

De bijeenkomst eindigde op maandagmorgen met een statutaire vergadering voor de delegaties van de ELF. Daar werden ook al plannen gemaakt voor een volgende ontmoeting. Want, ook al is de verscheidenheid in Europa heel groot, toch is het de moeite waard om elkaar te ontmoeten en kennis te maken met wat elders gebeurt. De uitwisseling van ervaringen en ideeën werkt verrijkend. Ze plaatst de eigen visie en moeilijkheden in een grote verband en opent daardoor soms nieuwe perspectieven.