Jongeren over geloof

Studie- en ontmoetingsdag IPB-CIL 2 maart 2013

Op zaterdag 2 maart ging een gemeenschappelijke studie- en ontmoetingsdag door van het IPB youthgroup2en de Franstalige zusterorganisatie CIL. Jongeren uit verschillende groepen en bewegingen kwamen er aan het woord. In de voormiddag gebeurde dat in de vorm van korte getuigenissen. Na elke inbreng was er tijd voor de deelnemers om met hun buren in gesprek te gaan over 2 vragen. Wat heb je aan waardevols gehoord voor de toekomst? Welke algemene bedenkingen en vragen heb je bij dit verhaal? Iedereen had 2 bladen ontvangen om antwoorden te noteren. Die werden op het einde van de voormiddag verzameld.

7 GETUIGENISSEN
In een kort filmpje stelde een van de vrijwilligers de Jeugddienst van Don Bosco voor. Alexandre Cordier vertelde over jongerenweekends georganiseerd in La Margelle, een bezinningshuis van de Filles de Marie de Pesche. Imke Bavay bracht de kinderwoorddienst van de parochie van Mere in beeld. Die wordt gedragen door een ploeg van enthousiaste jongeren die hun geloof willen doorgeven. Clément Guillemot vertelde hoe hij wekelijks op dinsdagavond deelneemt aan een gebedsgroep van de Emmanuelgemeenschap in Brussel. Met een 50-tal jongeren loven en danken ze de Heer en doen ze kracht op voor de rest van de week. Jelle Thijs liet de deelnemers proeven van het internationale gebeuren in Taizé. Overal in Vlaanderen zijn er groepen die regelmatig samenkomen om een avond te bidden in de geest van Taizé. Yves Bayingana, sociaal assistent van Rwandese afkomst, werd niet gedoopt als kind. Hij ging op zoek en via de muziek vond hij een evangelische gemeenschap waarbij hij zich aansloot. In zijn beroep kan hij handen en voeten geven aan zijn geloof. Hanne Van Gils en Gertjan Monteyne getuigden als kersverse godsdienstleerkrachten. Ze gebruikten hiervoor het beeld van de GSM: Getuige, Specialist en Moderator. Ze hielden een pleidooi voor authenticiteit waarin hoofd, hart en handen samengehouden worden. Als leerkracht moet je het eigen vuur brandend houden en zaaien in de hoop dat er iets ontkiemt.

Getuigenissen en infostands

INFOSTANDS
Tijdens de middagpauze konden de deelnemers verder in gesprek gaan met de getuigen en met elkaar. Verschillende organisaties waaronder Youfra, Sant’Egidio, IJD, enkele jeugdbewegingen, hadden ook een infostandje. Met een broodje in de hand werd er druk genetwerkt tussen jong en minder jong, in beide landstalen.

PANELGESPREK
De namiddag begon met een korte bezinning met enkele liederen van Taizé. Daarna was er een panelgesprek met Stijn Van den Bossche als moderator. De schriftelijke vragen van de voormiddagsessie waren de basis van de thema’s die aan bod kwamen. Zo werd gesproken over de verhouding tussen enerzijds ruime activiteiten en anderzijds kleine groepen van gelovige jongeren, over jongeren en parochie, over gebedsgroepen en deelnemen aan de zondagse eucharistie, over hoe jongeren aanspreken en boeien. In het panel zaten Claire Jonard (liaison des Pastorales des jeunes), Michel Kesteman (CIL), Lena Pengel-DeVolder (Sant’Egidio), Cedrick Veryser (Youfra) en Gertjan Monteyne.

IMPRESSIES
Om de dag te besluiten was aan 4 deelnemers vooraf gevraagd om hun impressies te formuleren. Patricia Fyon was getroffen door de concrete verhalen van de verschillende groepen die het geloof voeden. Pieter Nolf was blij dat er geen institutionele discussies hadden geklonken. Jongeren liggen daar niet van wakker maar wel van de authenticiteit van het geloofsverhaal en van de liturgie. Hij drukte zijn zorg uit voor wat hij de alumni van de jongerenpastoraal noemde. Waar kunnen jongvolwassenen binnen de parochies terecht? Michel Kesteman trok het groeien in geloof open. We zijn allemaal onafgewerkte producten. Wat hij meenam van deze dag was een groot geloof in de toekomst. Het verhaal van God gaat verder. Lisbet Lenaers eindigde met te zeggen dat we misschien niet teveel over God moeten spreken maar meer tot God en met elkaar.

Josian Caproens, voorzitter IPB, en Peter Annegarn, voorzitter CIL, sloten de dag af met een dankwoordje aan de sprekers en de deelnemers. Het was een dag van rijke ontmoetingen, waarin we heel wat aanzetten kregen van jonge gelovigen waarmee we samen de toekomst kunnen gestalte geven.

Fotoreportage

Zie ook Transparant, jg 16, nr. 3, april 2013, p. 2-3