Forum 5 oktober 2013

Diaconaal bewogen

Zaterdag 5 oktober kwam het IPB-Forum samen om over diaconie te spreken. In een korte inleiding door diaken Filip Carpentier en Pieter Vandecasteele van het Netwerk Rechtvaardigheid en Vrede, werd diaconie het hart van de geloofsgemeenschap genoemd. De 50 deelnemers verdeelden zich daarna in 4 thematische gespreksgroepen. Twee groepen hadden het over de diaconie vanuit de territoriale pastoraal: hoe krijgt die gestalte in de reorganisatie en hoe leeft ze van onderuit? Twee andere groepen spraken over de diaconale organisaties met als thema de christelijke inspiratie en de verhouding vrijwilliger-professionele krachten. Elke groep kreeg de opdracht één probleemveld of knelpunt te kiezen en daarvoor oplossingen aan te reiken. Die werden geformuleerd als aandachtspunten en adviezen aan diverse instanties en zullen hen in de komende tijd bezorgd worden.

(Zie verder onder de rubriek ‘Thema’s – Diaconie’)

                    pieter_vandecasteele_en_filip_carpentier             zaal_forum_5_oktober_2013