Vragenlijst Bisschoppensynode over het Gezin online

Perscommuniqué:

Sinds vrijdag 15 november is het mogelijk om de vragenlijst ter voorbereiding van de Buitengewone Bisschoppensynode over het Gezin, die in oktober volgend jaar in Rome wordt gehouden, online te beantwoorden.
De vragenlijst kan individueel worden ingevuld, maar de bisschoppen vragen om liefst in groep te antwoorden. Ze nodigen in het bijzonder de dekenaten, parochie(federatie)s, religieuze gemeenschappen, lekenbewegingen, maar ook pastorale ploegen, catechistengroepen, gezinsgroepen, seminaries, theologische faculteiten, kerkelijke rechtbanken e.a. uit om deel te nemen.

Wie de vragenlijst wil beantwoorden, wordt verzocht dit uiterlijk 15 december 2013 te doen. Op die manier blijft er nog voldoende tijd over om de antwoorden te kunnen verwerken. Mgr. Lorenzo Baldisseri, de secretaris-generaal van de Bisschoppensynode, heeft de bisschoppen immers gevraagd om hem hun synthese tegen eind januari 2014 te bezorgen.

De bisschoppen danken al wie de tijd neemt om de vragenlijst in te vullen en op die manier een bijdrage levert aan de consultatie.
Naar de online vragenlijst