IPB-uitgave Roeping en zending van de leek

Roeping en zending van de leek
50 jaar na Vaticanum II

Mgr. Helmut Krätzl: referaat en reflecties

IPB-uitgave – november 2013

Tijdens het Europees Lekenforum in 2012 in Wenen sprak monseigneur Krätzl, voormalig hulpbisschop van die stad, over de roeping en de zending van de leek 50 jaar na Vaticanum II. Vermits dit thema ook voor het lekenforum in Vlaanderen belangrijk is, besloot het IPB hieraan een uitgave te wijden. We legden het referaat van mgr. Krätzl voor aan een aantal kerkbetrokken mensen en vroegen hen om in te zoemen op telkens één aspect. Lea Verstricht, Peter De Mey, Christa Damen, Thomas Knieps, Mathijs Lamberigts, Emmanuel Van Lierde en bisschop Johan Bonny schreven ieder een korte bijdrage. De mening van de onderscheiden auteurs levert een aanvulling en biedt hopelijk gespreksstof. Als ondersteuning hiervoor voegen we achteraan in de brochure ook enkele reflectievragen toe.

De roeping en zending van de leek heeft vele facetten. Naar de toekomst toe zal het belangrijk zijn om te reflecteren en in gesprek te gaan zowel over de inhoud als over de vormgeving. Elke tijd en elke maatschappelijke context heeft nood aan een eigen invulling van lekenspiritualiteit. Maar even belangrijk zijn de structuren die uitdrukken hoe en waar leken hun roeping en zending kunnen waar maken binnen de Kerk en vanuit die Kerk in de samenleving. Wij hopen met deze brochure het gesprek hierover op vele plaatsen en niveaus gaande te houden of op gang te brengen.

Brochure A5-formaat, 36 blz. aan 5,00 € exclusief verzendingskosten, te bestellen op het IPB via ipb@interdio.be.