Forum 7 december 2013

Kerk van onderuit

Het IPB-Forum van zaterdag 7 december maakte kennis met een nieuwe vorm van missionair kerk-zijn in Engeland. Liesbeth thumb_forum_7_december_2013_fresh_expressions_of_churchPulinckx schetste de Fresh Expressions of Church (www.freshexpressions.org.uk) die er binnen de Anglicaanse Kerk in heel verschillende vormen gestalte krijgen. Het gaat om honderden kleine groepen die het goede nieuws van het Rijk Gods realiseren en verkondigen. Ze ontstaan van onderuit en zijn sterk contextgebonden. Dit missionaire model richt zich op de eerste plaats op mensen die ver van de Kerk staan en wil hen een groeiweg gaan om Jezus Christus te ontdekken. Het veronderstelt een grote vrijmoedigheid om geloof ter sprake te brengen. Er zijn Fresh Expressions in scholen, woonwijken, cafés, jeugdhuizen, surfclubs. Er zijn er voor jongeren, voor jonge gezinnen, voor liefhebbers van bepaalde muziek. Telkens is er een gevormde begeleider die zo’n groep helpt om te verdiepen en liturgie te vieren. De levensnabijheid en de kleine groep zorgen voor een vitaliteit waar we in Vlaanderen ook van dromen en aan werken.

Na de pauze werden de Forumleden bevraagd over wat zij zien als kenmerken van een levende geloofsgemeenschap. Norbert Vanbeselaere, lid van de stuurgroep, legde uit hoe dit kadert in een onderzoeksproject van het IPB. Dit wil inzicht verwerven in hoe we vitaliteit kunnen definiëren en een overzicht maken van levende christelijke gemeenschappen in Vlaanderen.

Het laatste deel van de voormiddag werd gewijd aan de voorbereidende bevraging voor de Buitengewone Synode over het Gezin die in oktober 2014 doorgaat in Rome. De professoren Thomas Knieps en Annemie Dillen gaven een toelichting bij de vragenlijst die door de bisschoppen op vraag van paus Franciscus verspreid werd en die online kan ingevuld worden door alle pastoraal betrokken gelovigen. Complementair organiseert de Faculteit Theologie en Religiewetenschappen KU Leuven een eigen, meer kwantitatieve bevraging over dezelfde thema’s. De aanwezigen waren het erover eens dat gesprek over huwelijk, geboorteregeling, echtscheiding, homoseksualiteit en aanverwante onderwerpen nodig is op alle niveaus van de Kerk omdat de leer en de geleefde werkelijkheid vaak ver uit elkaar liggen. Er wordt ook met hoge verwachtingen uitgekeken naar de komende synodes, zowel die van 2014, als die van 2015 waarop de pastorale conclusies zullen getrokken worden.

(Zie verder onder de rubriek ‘Thema’s – Fresh Expressions of Church en Synode over Gezin’)