Forum 1 maart 2014

De vreugde van het evangelie was het thema van de Forumbijeenkomst van het IPB op zaterdag 1 maart 2014. Een 50-tal deelnemers luisterde geboeid naar een voorstelling van de inhoud van de exhortatie van paus Franciscus. Professor Johan Verstraeten gaf niet enkel de grote lijnen aan maar wees ook op de eigen stijl en de verrassende accenten. Het document, dat op 12 maart in het Nederlands verschijnt bij uitgeverij Licap, bevat een beleidsvisie van de paus. Het is geschreven in een zeer toegankelijke taal en de toon is niet belerend maar appelerend.

De IPB-leden gingen daarna in gesprek over de oproep die van deze exhortatie uitgaat voor de Vlaamse Kerk en voor de eigen organisatie of lokale gemeenschap. Iedereen was het erover eens dat de tekst zelf een brede verspreiding verdient. In de komende maanden zullen hiertoe zeker initiatieven genomen worden. Wie het document leest, wordt meegenomen door het positieve elan en het brede perspectief. Paus Franciscus spreekt over een God die de Kerk oproept om Zijn tederheid en barmhartigheid aan de wereld bekend te maken. Niet enkel met woorden maar ook met concrete daden. Die missionaire transformatie is niet het werk van enkelingen maar van heel het volk van God. Uit de gespreksgroepen klonken enkele aanzetten om daar werk van te maken. Het IPB hoopt dat vele christenen in allerlei groepen en bewegingen deze uitdaging zullen opnemen.

(Zie verder onder de rubriek ‘Thema’s – Evangelii gaudium’)

    professor_verstraeten_bij_zijn_inleiding                      een_aandachtig_en_geboeid_publiek

                    Professor Verstraeten bij zijn inleiding                                                             Een aandachtig en geboeid publiek