Strategische doelstellingen

1.       Platform zijn voor dialoog voor de Kerk in Vlaanderen

2.       Antenne en zender zijn voor kerkelijke en maatschappelijke thema’s

3.       Netwerk zijn en aan netwerking doen

4.       Een kwaliteitsvolle organisatie zijn

Operationele doelstellingen: zie Reglement van Inwendige Orde