Persmededeling ELF Sassone-Rome 2014

Het Europees Lekenforum over toekomstperspectieven voor de Kerk

Het Europees Lekenforum is de koepelorganisatie voor de nationale katholieke Lekenfora, die door hun Bisschoppenconferentie werden erkend, in 20 Europese landen. Zijn doel is het promoten van de christelijke lekenroeping in de Kerk en de samenleving.

Het ELF vergadert om de twee jaar. Deze keer ging de studiebijeenkomst door in Sassone-Rome van 26 tot 29 juni. Vertegenwoordigers van 16 Europese landen kwamen samen om van gedachten te wisselen over de kwetsbare toekomst van jongeren in Europa. Een gebrek aan werkgelegenheid met werkloosheid als gevolg, interne migratie in Europa en ervaringen van mislukking hypothekeren het uitzicht op geluk van vele jonge mensen.

De deelnemers maakten kennis met de resultaten van een studie over de leefwereld van jongeren, ontvingen informatie over de sociale leer van de Kerk en beluisterden getuigenissen van jongeren uit verschillende landen.. Het was belangrijk de jonge mensen zelf aan het woord te laten en te beluisteren wat zij vertellen over hun situatie. De verschillende delegaties namen ideeën en voorstellen uit deze inbreng mee naar huis om ze daar door te geven aan hun achterban.

De leden van de stuurgroep van het Europees Lekenforum hadden de gelegenheid paus Franciscus kort te ontmoeten. Ze stelden het werk van het ELF voor en spraken hem ook over een grotere aanwezigheid van leken in de beslissingsorganen van de Kerk, een onderwerp dat de paus zelf al herhaaldelijk vernoemde.

nieuwe_stuurgroep

Tijdens de bijeenkomst werden ook verkiezingen gehouden voor de vernieuwing van het bestuur van het ELF. Peter Annegarn, voorzitter van de CIL (Franstalige zusterorganisatie in België) werd herkozen als voorzitter voor een mandaat van vier jaar. De andere leden van de stuurgroep zijn: Caminho Canon Loyes, Spanje; Josian Caproens, België; Melchior Kanyamibwa, Zwitserland; Birgit Klaissle, Duitsland; Wlodek Mier-Jedrzejowicz, Poolse gemeenschappen in Europa en Elvira Polynevskaya, Wit-Rusland

.

Engelse versie