Reactie IPB-CIL ivm geweld in naam van de religie

Gemeenschappelijke reactie van het IPB en haar zusterorganisatie CIL op de verklaring van mgr. Léonard, opperrabbijn Guigui en Noureddine Smaili

In een wereld waar politiek en economie elke communicatie domineren, lijkt het menselijke te verdwijnen en plaats te maken voor een onmenselijke manier om grond te veroveren of de toegang tot grondstoffen te vrijwaren.
Mensen profiteren hiervan om af te rekenen met God en met ‘de gelovigen’ omdat het geweld vaak ‘in de naam van God’ gepleegd wordt.
Anderen stellen vragen bij de betekenis van het mens-zijn zelf omwille van dit onmenselijk gedrag. Hoe kunnen ze zoveel levens van mannen, vrouwen en kinderen vernietigen?

Wij bedanken mgr. Léonard, opperrabbijn Guigui en Noureddine Smaili voor hun gemeenschappelijke verklaring.
Hebt u ze al gelezen ? Laten we er samen naar leven.

Want wij blijven geloven dat de menselijke waardigheid het fundament vormt voor de opbouw van een broederlijke samenleving en dat respect de bron van hoop is voor de toekomst.
De opbouw van een menswaardige wereld is een taak voor ons allen vandaag. Zo kan Gods gelaat werkelijk doorbreken en is er leven mogelijk voor elke mens.

ipb_cil