Synode over het Gezin. Reactie IPB op de brief van mgr. Bonny

Wij zijn erg blij met de brief van mgr. Bonny waarin hij zijn verwachtingen verwoordt ten aanzien van de synode over het gezin in oktober. Bij de voorstelling van de resultaten van de bevraging in Vlaanderen eerder dit jaar, riep het IPB de bisschoppen trouwens op om een duidelijk standpunt in te nemen en ook te verwoorden tijdens de synode. Het is immers belangrijk dat iemand uit de officiële Kerk duidelijk zijn mening zegt over de manier waarop de Kerk met bepaalde zaken omgaat. Wanneer een bisschop dit doet, en dan is mgr. Bonny zeker niet de minste, komt de boodschap wellicht nog anders aan in Rome dan wanneer alleen leken reageren. Daarbij is de brief degelijk onderbouwd, zowel vanuit theologische hoek, als vanuit de beleving en de opvattingen van vele gelovigen. Doordat de brief meteen in vijf talen verscheen, zullen andere bisschoppen internationaal de verwachtingen van mgr. Bonny rechtstreeks kunnen oppikken. Hierdoor wordt de discussie over het thema nog vóór de synode gevoerd waardoor geesten rijpen en het draagvlak voor veranderingen hopelijk groter wordt. Want voor de paus zal de brief wellicht goed weergeven wat hij zelf denkt. Hij verkondigt immers barmhartigheid en nabijheid. Toch leven er in zijn omgeving en ook in de Kerk in het algemeen verschillende opvattingen. Er kan uiteindelijk maar iets groeien als we met elkaar in gesprek gaan en blijven luisteren naar de bekommernissen van de gelovigen, in welke levenssituatie ze zich ook bevinden.

5 september 2014

Josian Caproens
voorzitter IPB

Links

Brief van mgr. Johan Bonny, bisschop van Antwerpen

Opiniestuk Josian Caproens, deredactie.be – vrtnieuws

Artikel Josian Caproens, Tertio