IPB bevraging Levende Geloofsgemeenschappen: een succes!

Safe the date! Studie- en ontmoetingsdag ‘Levende geloofsgemeenschappen’ op zaterdag 24 oktober 2015

Op 1 december werd de onlinebevraging van het project Levende Geloofsgemeenschappen afgesloten. We kunnen als IPB alvast terugkijken op een geslaagde campagne! Vooreerst bedanken we graag elk van de meer dan 1000 deelnemers die tussen 1 oktober en 30 november de enquête invulden.

bevraging_lgg

Zelf gaan we nu aan de slag met de verwerking van de resultaten, een taak die grotendeels uitgevoerd wordt door projectmedewerker Bert Slechten in nauw overleg met de leden van de betrokken stuurgroep.
Tegelijk werken we ook aan een overzicht van Levende Geloofsgemeenschappen in Vlaanderen. Hiertoe zal in het voorjaar van 2015 ook nog een brede oproep gelanceerd worden aan alle geloofsgemeenschappen die zich willen laten kennen. Via een infofiche zullen ze kunnen aangeven welke levengevende elementen bij hen te vinden zijn.
Tijdens de komende IPB Fora worden onze leden op de hoogte gehouden van de vorderingen van het proces. Het geheel van alle resultaten en inzichten zal gepresenteerd worden op zaterdag 24 oktober 2015 tijdens een studiedag te Leuven, in samenwerking met het Academisch Centrum voor Praktische Theologie van de KU Leuven. Tevens wordt die dag de overzichtswebsite van levende geloofsgemeenschappen (www.gelovenbeweegt.be) gelanceerd. Met een zoekfunctie zullen gelovige zoekers kunnen ontdekken waar wat te vinden is.

Schrijf de datum van 24 oktober 2015 dus alvast in uw agenda!

Met vragen en opmerkingen kan u altijd terecht bij Bert Slechten (projectmedewerker IPB) via b.slechten@interdio.be of 0479 78 33 95.