Vrouwen in de Kerk

Paus Franciscus: Meer ruimte en verantwoordelijkheden voor de vrouw, ook in de Kerk

Paus Franciscus doet een oproep “om in het leven van de Kerk meer ruimte te bieden aan de vrouw”: “er is een meer verspreide en ingrijpende aanwezigheid van de vrouw nodig in de gemeenschappen”, “in pastorale verantwoordelijkheden, begeleiding van personen, gezinnen en groeperingen, en ook in de theologische reflectie”. Hij moedigt meer bepaald aan “nieuwe modaliteiten te bestuderen opdat vrouwen niet de indruk hebben geherbergd te worden, maar dat zij volkomen kunnen deelnemen aan het sociale en Kerkelijke leven”: “een uitdaging die niet langer kan uitgesteld worden” omdat “de Kerk vrouwelijk is, de Kerk is “zij” niet “hij”.

Volledige tekst toespraak voor de voltallige zitting van de Pauselijke Raad voor de Cultuur, die plaatshad van 4 tot 7 februari 2015, rond het thema: “Vrouw en cultuur: tussen gelijkheid en verscheidenheid”.

Debat: moeten vrouwen leiden in de Kerk?

vrouwendag_2015

In het kader van de Internationale Vrouwendag vond zondag 8 maart 2015 een debat plaats te Leuven. Josian Caproens was een van de panelleden.
Link naar verslag