Studie- en ontmoetingsdag

Levende geloofsgemeenschappen in Vlaanderenllg_studiedag

Tussen droom en werkelijkheid

De studiedag was een organisatie van het Interdiocesaan Pastoraal Beraad
en het Academisch Centrum voor Praktische Theologie

zaterdag 24 oktober 2015 van 9.00u tot 16.15u
Promotiezaal KU Leuven, Naamsestraat 22 te Leuven

Programma studiedag

9.00u         Onthaal

9.30u         Welkom door Josian Caproens, voorzitter IPB

Voorstelling van het project Levende geloofsgemeenschappen in Vlaanderen

Bert Slechten, projectmedewerker en Norbert Vanbeselaere, professor emeritus sociale psychologie KU Leuven

10.30u       Wat geeft leven aan de liturgie? Voorstelling en bespreking van de onderzoeksresultaten

Carine Devogelaere, coƶrdinator IPB

Getuigenis vanuit de Dominicusgemeenschap Gent

Kanttekeningen door Joris Geldof, professor sacramentologie en liturgie KU Leuven en powerpoint

11.20u       Zoempauze

11.30u       Verkondiging in dialoog. Voorstelling en bespreking van de onderzoeksresultaten

Getuigenis vanuit de parochie Onze-Lieve-Vrouw over de Dijle

Kanttekeningen door Bert Roebben, professor godsdienstpedagogiek TU Dortmund en powerpoint

12.20u       Gebedsmoment

12.30u       Broodjesbuffet met mogelijkheid tot ontmoeting van vitale geloofsgemeenschappen

13.30u       De plaats van de diaconie in een levende gemeenschap. Voorstelling en bespreking van de onderzoeksresultaten

Kanttekeningen (ppt) door Anneleen Decoene, stafmedewerker diaconie NRV en volledige tekst

Actief werken aan gemeenschapsopbouw (ppt) en volledige tekst

Peter De Mey, professor ecclesiologie en oecumene KU Leuven

14.30u       Zaalgesprek met de sprekers

15.10u       Voorstelling van de interactieve kaart Gelovenbeweegt door Bert Slechten

15.25u       OriĆ«ntaties voor gemeenschappen en voor het beleid. Josian Caproens

Slotbeschouwing door mgr. Herman Cosijns, secretaris-generaal bisschoppenconferentie

16.00u       Einde

llg_studiedag_zaal