In memoriam Jan Kerkhofs

jan_kerkhofs

Jan Kerkhofs s.j., Vlaams jezuïet, internationaal gewaardeerd socioloog en pastoraaltheoloog aan
de KU Leuven overleed op 16 december 2015. Hij werd geboren in 1924.

In de geest van de vernieuwing van het Tweede Vaticaans Concilie werd hij medeoprichter van het IPB.

Wij bieden de jezuïetengemeenschap van Heverlee en zijn familie onze christelijke deelneming aan.

Link naar de nieuwsbrief Elisabeth