Onderzoeksrapport IPB

Levende geloofsgemeenschappen in Vlaanderen

Begin mei verscheen een brochure waarin de resultaten van het tweejarig onderzoek van het IPB naar Levende Geloofsgemeenschappen beschreven worden, samen met een aantal suggesties en vragen voor de lezers om in de eigen gemeenschap in gesprek te gaan.
Het IPB stelt tegelijkertijd ook een aantal werkvormen voor waarmee groepen en gemeenschappen de eigen vitaliteit in beeld kunnen brengen. Met de hulp van concrete tips en suggesties kunnen ze daarna zelf kiezen waarop ze willen inzetten.

Wie graag het onderzoeksrapport zelf raadpleegt, kan het hier downloaden of een geprinte versie bestellen aan 10 euro (exclusief verzendkosten).

ONDERZOEKSRAPPORT