Werkvormen bij de brochure WAAR TWEE OF DRIE

Waar twee of drie: Werkvormen voor groepen en gemeenschappen

Wie met de eigen groep of gemeenschap wil nadenken en in gesprek gaan over vitaliteit, vindt in de brochure over Levende geloofsgemeenschappen in Vlaanderen reeds vragen en suggesties. Maar we stellen u ook nog enkele andere mogelijkheden voor.

Werkvorm 1 verwerkte de vragenlijst uit het onderzoek tot een instrument om als groep zicht te krijgen op de huidige situatie en op de gezamenlijke dromen. Werkvorm 2 vertrekt vanuit een aantal stellingen waar de deelnemers zich al dan niet in kunnen vinden. Werkvorm 3 richt zich op grotere groepen en organisaties die een spreker willen uitnodigen. Werkvorm 4 gebruikt het ganzenbord als meer speelse interactievorm in de groep.

1.       Een vragenlijst als aanzet tot gesprek

2.       Een uitwisseling aan de hand van stellingen

3.       Een bijeenkomst waarop enkele resultaten worden voorgesteld

4.       In gesprek via een bordspel – Ganzenbord Ganzenspel kaarten