IPB feliciteert Lode Aerts met zijn benoeming tot bisschop van Brugge

Als voorzitter van het IPB wens ik Lode Aerts van harte proficiat met zijn benoeming tot bisschop van Brugge. Ik mocht zijn gedrevenheid van nabij ervaren tijdens de recente internationale catechistenbedevaart naar Rome (23-26 september 2016).

In 2010 ontvingen we in het Bureau van het IPB vicaris Lode Aerts om met ons na te denken over het priesterschap ‘als heenwijzing’.  Hij zei toen: Jezus heeft zich nooit aan allesomvattende reddingsoperaties gewaagd. Hij moest blijkbaar niet alle mensen bereiken. Hij hoefde niet voor alles en iedereen beschikbaar te zijn. Hij moest niet alles in orde brengen. Hij heeft niet alle zieken genezen. Hij heeft zeker niet overal gepreekt. Hij heeft niet ieders voeten gewassen. Wel heeft Hij geloofwaardige tekens gesteld van liefde en barmhartigheid. Hij liet de hoop ontluiken dat wat daar oplichtte in een klein, bescheiden begin, zich eens voor allen zal voltrekken wanneer God zelf zijn Rijk zal laten komen.” Hij stelde dat de priester werkelijk niet alles zelf moet doen maar kan rekenen op anderen vanuit hun eigen competenties, nl. de groeiende groep van permanente diakens, catechisten en opvoeders, pastoraal werkers en theologen, gelovige vaders en moeders, ingenieurs en economen en vooral: veel gelovigen van goede wil.

Vanuit het IPB wensen we mgr. Lode Aerts toe dat hij zijn bisschopsambt mag uitoefenen met vele geëngageerde medewerkers in het bisdom Brugge. Wij kijken alvast uit naar een toekomstgerichte samenwerking met gelovige mannen en vrouwen in de Vlaamse Kerk.

5 oktober 2016

Christa Damen
voorzitter IPB