Oproep IPB: wat kunnen we doen voor de gevangenen?

Het Interdiocesaan Pastoraal Beraad nodigt christenen uit om het zesde werk van barmhartigheid in praktijk te brengen: de gevangenen bezoeken.

Als Interdiocesaan Pastoraal Beraad binnen de Vlaamse Kerk scharen we ons achter de oproep van de nieuwe evangelisatie. Dat houdt in: tonen wat het is om christen te zijn. In ons handelen duidelijk maken: Dit is het, wat christenen doen!

De onmenselijke leefomstandigheden van de gevangenen in Brussel en Wallonië nodigen ons uit om handen en voeten te geven aan ons geloof. Kunnen we vanuit ons christelijk engagement aan de poorten van de gevangenissen aankloppen? Kunnen we als vrijwilliger onze hulp aanbieden: bij het bereiden van maaltijden, het voorzien in materiële hulp voor de gedetineerden? Zij kunnen immers geen persoonlijke aankopen meer doen. Kortom: zijn we bereid om in dit Jaar van de Barmhartigheid het zesde werk van barmhartigheid in daden om te zetten?

19 mei 2016

Christa Damen
voorzitter IPB