Bijeenkomst voorzitters ELF, Kopenhagen 2017

IPB in Europees perspectief? Boeiende uitwisseling in het ELF

Denemarken – Groenland – Faeröer-eilanden, 41 parochies voor één bisdom, één bisschop voor een diasporakerk van ongeveer 40.000 gelovigen. Mgr. Czeslaw Kozon lichtte de situatie in het bisdom Kopenhagen toe. Het is niet evident om in een overwegend Luthers land de stem van de katholieken te laten horen. En toch is er ook een lekenforum: Maria Truelsen vertelde dat elke parochie iemand afvaardigt om naar hun lekenforum te komen, ze denken er na over de plaats en motivatie van de leek in de Kerk, het contact met de kerkelijke leiders, de toekomst van de Kerk in Denemarken, … en ja, soms gaan ze tegen de stroom in!

Presidents meeting in Kopenhagen
De kennismaking met de Deense Kerk werd de boeiende opening van het Europees Lekenforum half juni. Een beetje vakantie, maar toch vooral interessante ontmoetingen met de voorzitters van diverse lekenfora kleurden mijn vierdaags bezoek aan Kopenhagen en omgeving. We maakten kennis met hun werking in Oostenrijk, Belarus, Portugal, Spanje, Duitsland, Polen, de Poolse gemeenschap buiten Polen, Zwitserland, Ierland, Zweden, het Verenigd Koninkrijk en Schotland. Wat me bijbleef van deze uitwisseling is de enorme verscheidenheid waarmee de katholieke Kerk in deze landen haar roeping vervult. Polen heeft bijvoorbeeld 41 bisdommen en telt 162 bisschoppen, 30.000 priesters en 2.500 seminaristen, maar ook 2,5 miljoen leken die zich engageren. Het lekenforum in Zwitserland verenigt dan weer drie taalgroepen met elk een eigen organisatie: Frans-, Duits- en Italiaanssprekende katholieken. Ik stelde onze werking van het IPB voor en ging in gesprek met Pierre XHonneux, de vertegenwoordiger van CIL (Conseil Interdiocésain des Laïcs), het Waalse lekenforum.

ELF: united in diversity
‘Verbonden in verscheidenheid’ is het motto van het Europees Lekenforum (ELF). Sinds 1970 zijn er regelmatig bijeenkomsten van vertegenwoordigers van de lekenfora in Europa. Als IPB sluiten we hierbij graag aan en beogen daarbij met het ELF de volgende doelen: elkaar leren kennen en uitwisselen wat ons motiveert, netwerken en inspiratie delen, met respect naar de verscheidenheid durven kijken, onze spiritualiteit als christen delen, leren aan en van elkaar, de ‘tekenen van de tijd’ lezen in Kerk en samenleving én stem zijn voor de leek in de (soms plaatselijke) Europese samenleving én in de Kerk. Daar willen we als IPB aan meewerken!

In 2018 organiseert het ELF haar tweejaarlijks congres in Lissabon. Het thema moet nog verfijnd worden maar vanuit de sociale leer van de Kerk sluiten we aan bij de viering van 70 jaar verklaring van de mensenrechten. We hopen er met een kleine delegatie naartoe te gaan om deel te nemen aan deze Europese ervaring.

Christa Damen
voorzitter