Politiek bewustzijn

Politiek bewustzijn in tijden van populisme
Samenvatting van de inleiding door prof. em. Emmanuel Gerard op het IPB-Forum van 14 oktober 2017.

Politiek gaat ons allen aan! Een oproep aan alle geloofsgemeenschappenInterview met Frans Schoovaerts

De folder en de brochure ‘Politiek gaat ons allen aan!’ vindt u op site van het vicariaat Vlaams-Brabant en Mechelen