Transparant, jg 22, nr. 1, oktober 2018

Inhoudstafel

IPB-Nieuws
* Omgaan met psychische kwetsbaarheid.

In ’t Vizier
* Zinzorg en pastoraal thuis. Interview met Evelien Deketele.

Editoriaal

Voor wie kiezen we echt?

Verkiezingen lijken een noodzakelijk kwaad. Gedurende een korte en hevige periode wordt een strijd geleverd om de beste plaatsen. Heb jij goed gekozen, voor wie stem je echt?

Verkiezingen voor gemeente en provincie
In september kwamen ze als paddenstoelen uit de grond, de verkiezingsborden. De mensen lachten ons toe langs de kant van de weg. En als we onze brievenbus leegmaakten, konden we ons verdiepen in de lectuur die ons moest overtuigen van de beste keuze! Her en der werd er zelfs aangebeld om de bewoners te overtuigen om hun stem aan ‘onze’ partij te geven. En ja, zelfs in woon- en zorgcentra werd hier en daar actief gewerkt aan stemmenwinnerij! En dan kwam 14 oktober, de grote dag. Elke stemgerechtigde ging zijn stem uitbrengen vanuit de overtuiging dat de gekozen partij de meest geschikte is voor de betrokken gemeente of provincie. Sommigen waren zeer tevreden, anderen teleurgesteld. Verkiezingen zijn echter geen eindpunt, ze betekenen het begin van een engagement van zes jaar, zes volle jaren om het verschil te maken. We zijn benieuwd!

Vormelingen kiezen ook
Tijdens het weekend van de verkiezingen hadden wij met de vormelingen een zangsessie, vanuit de samenzang in de eucharistie. We verzamelden met een tachtigtal vormelingen en zongen uit volle borst ‘Gloria in excelsis Deo …, Kyrie eleison … en Alleluia’. Latijn, Grieks en Hebreeuws. Door de betekenis te ontdekken voelde ik bij de vormelingen het enthousiasme stijgen om luidkeels mee te zingen.
Gloria in excelsis Deo … lang zal Hij leven, onze God! Kyrie eleison, God die zich over ons ontfermt. Alleluia, het meest blije lied dat krachtig mag klinken. En dan was er ook AMEN: ik ben het ermee eens, ik ga akkoord, ik be-aam.
Tijdens de eucharistieviering die aansloot bij de zangsessie, klonk het AMEN als nooit tevoren. En toen onze pastoor tijdens de homilie aan de vormelingen vroeg voor wie zij hadden gekozen, klonk het eenduidig ‘voor God’ of ‘voor Jezus’. En even later na het groot dankgebed klonk er opnieuw een overtuigend AMEN!

Voor wie kiezen wij echt?
In de dagen na de verkiezingen bleef ik me die ene vraag stellen: voor wie kiezen wij echt? Wie wil écht met ons bouwen aan een betere wereld? Daarbij wil ik terug de vier aspecten naar voor halen die in de folder ‘Politiek gaat ons allen aan!’ van Vlaams-Brabant stonden, een folder naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen. Er staat:

1. We kiezen voor een politiek beleid dat de verbondenheid tussen de mensen versterkt.
2. We geven aandacht en zorg aan wie het moeilijk heeft.
3. We gaan zorgzaam met de wereld om en kiezen resoluut voor gezonde levenskwaliteit.
4. We zetten rechtvaardigheid hoog in het vaandel.

Zijn wij ook nu nog, enkele weken na de verkiezingen, bereid deze opties ernstig te nemen? Kiezen wij telkens weer voor de kracht van de Blijde Boodschap, voor God en de wereld zoals Hij die droomt? Paus Franciscus zegt in ‘De vreugde van het evangelie’:

In het hart zelf van het evangelie staat het leven in gemeenschap en de betrokkenheid op anderen. (177) Alle christenen, en ook de herders, zijn geroepen om zich in te laten met de opbouw van een betere wereld. (183)

Bedankt voor jouw ‘goddelijke’ stem, bedankt dat jij meewerkt aan die wereld van vrede en gerechtigheid!

 

Christa Damen
voorzitter