Transparant, jg 22, nr. 2, januari 2019

Inhoudstafel

IPB-Nieuws
* Kunst in de kerk: een pastorale kans.

In ’t Vizier
* Kunst in de kathedraal. Interview met Christian Devos, directeur Onze-Lieve-Vrouwekathedraal Antwerpen.

Editoriaal

LEVEN in de kerk

God kiest mensen uit om geboren te worden.
God kiest een moment uit om tot leven te komen.
God kiest een plaats uit om het levenslicht te zien.
God kiest een mens uit waarin Hij mens kan worden.
Zo maakt Hij het verschil.

PSALM 90: van oud naar nieuw
Bij begin van een nieuw jaar past het om even stil te vallen, terug te kijken en vooruit te blikken. Een nieuw jaar biedt immers de kans om het oude af te leggen en een nieuw begin te maken. Daarbij past mooi psalm 90, die ook wel eens de ‘oudejaarsavondpsalm’ wordt genoemd. De psalmist nodigt ons uit om te verwijlen bij het (korte) mensenleven in het licht van Gods eeuwigheid én om ook het volgende jaar mee te werken aan Gods schepping. Ondanks enkele sombere passages is de psalm een uitdrukking van het grote vertrouwen dat we, ondanks alles, altijd bij God mogen terugkeren. Ik geef graag enkele verzen mee die het lezen en herlezen van deze psalm bij de jaarwisseling betekenisvol maken.

Een aantal verzen wijzen er ons op dat het leven snel voorbijgaat. Als je jong bent, heb je het gevoel dat er nog een heel leven wacht, naarmate de jaren verstrijken merk je hoe snel het gaat. En toch, we mogen ons altijd geborgen weten bij God, in datgene wat voorbij is en in datgene wat komt!

U bent ons toevluchtsoord geweest, o Heer,
van generatie op generatie. …
En in uw ogen zijn duizend jaren
als de dag van gisteren, voorbij,
als een wake in de nacht, voorbij. …
Wij voltooien onze jaren in een zucht.
Zeventig jaar kan ons leven tellen,
tachtig misschien als wij krachtig zijn;
het grootste deel is zorgen en verdriet;
de jaren vliegen voorbij en wij met hen.
Leer ons de vluchtigheid te zien van ons leven,
laat die wijsheid doordringen tot ons hart.” (W95)

Ook als we vooruitblikken naar het nieuwe jaar biedt de psalm ons een richting aan. We krijgen de kans om wat voorbij is los te laten, in Gods handen te leggen. Daarbij komt er ruimte voor iets nieuws. We kijken uit naar een jaar dat gekleurd wordt door liefde en geluk, ook al beseffen we dat niet elke dag even mooi zal zijn. De psalmist verwoordt het in zijn gebed als volgt:

Heer, schenk in de ochtend uw rijkdom aan liefde
en wij zingen van vreugde, elke dag opnieuw.
Geef ons evenveel dagen van vreugde
als de dagen dat U ons met droefheid bedeelde,
en de jaren van ellende die wij doorstonden.
Laat uw dienaren zien wat U voor hen doet,
toon uw pracht aan hun kinderen.
Heer, onze God, toon ons uw liefde:
laat slagen waaraan onze handen beginnen.”

Onze wens: een levende Kerk
Graag sluit ik me aan bij de woorden van de psalmist: “Heer onze God, toon ons uw liefde en laat slagen waaraan onze handen beginnen.” Kan ik jou, op de plek waar jij je engageert, iets mooiers toewensen dan de ervaring van Gods liefde? En mag ik dan hopen dat wij allen met die Liefde in ons, mogen werken aan een levende en levengevende Kerkgemeenschap? Ik wens je de gedrevenheid en inzet om je handen in beweging te brengen. Ik wens je de kracht en de moed om Gods Liefde in jou om te zetten in concrete daden. Dan zal God ook in 2019 laten slagen waaraan onze handen begonnen zijn.

Christa Damen
voorzitter