In memoriam Aurelien Thijs

Afgelopen week vernamen wij het overlijden van oud-voorzitter Aurelien Thijs. Hij was de tweede voorzitter van het IPB, van 1980 tot 1987. We bieden de familie van Aurelien ons oprecht medeleven aan.

We vroegen aan mgr. Etienne Quintiens, secretaris-generaal onder het voorzitterschap van Aurelien vanaf 1985, om een korte schets te schrijven van de periode van het IPB onder de leiding van Aurelien. Uit deze woorden blijkt hoe richtinggevend Aurelien geweest is voor de uitbouw en verdere betekenis van het IPB. We zijn hem daar uitermate dankbaar voor.

Christa Damen, voorzitter

 

AURELIEN THIJS (1934-2019)

Op woensdag 20 februari ging Aurelien Thijs van ons heen. Hij was de tweede voorzitter in de geschiedenis van het IPB. Opgegroeid en gevormd in scouting, waarin hij verbondsvoorzitter werd voor het VVKS (1969-1973) en later voor het VVKSM (1973-1975) waren waarden als verantwoordelijkheidszin, gemeenschapsopbouw, engagement, maatschappelijke inzet vanuit een christelijke overtuiging, de voedingsbodem voor zijn inzet, eerst in de pastorale raad van Gent en later als voorzitter van het IPB.

Op een belangrijk scharniermoment voor de Kerk in de Vlaamse samenleving heeft Aurelien zich vanuit het vernieuwd kerkbeeld van Vaticanum II, ten volle ingezet voor de gemeenschappelijke verantwoordelijkheid van iedere gelovige in Kerk en samenleving. Als een geboren leidersfiguur wist hij een overlegcultuur binnen de Kerk gestalte te geven in het IPB; een verworvenheid later op alle niveaus in de Kerk, tot in de Bisschoppenconferentie. Vanuit een kritisch constructieve houding heeft hij er steeds voor gepleit dat alle onderwerpen binnen de Kerk, en in haar inzet voor de samenleving, bespreekbaar dienden te zijn. Hij was een geboren diplomaat. Loyaal aan de Kerk, alhoewel een zeker ongeduld voor het aarzelend in de praktijk brengen van de inzichten van Vaticanum II, vooral in Romeinse kringen, hem niet vreemd was.

Een belangrijk moment in zijn leven was de toespraak die hij namens de lekengelovigen mocht uitspreken in 1985 in de Kathedraal van Mechelen bij het bezoek van paus Johannes-Paulus II.

Aurelien Thijs heeft een bijzondere bijdrage geleverd in het veranderend kerkklimaat in een periode waarin zich een belangrijke cultuuromslag voltrok, ook in Vlaanderen. De actieve betrokkenheid van vele lekengelovigen in de pastoraal en op het snijpunt van geloof en wereld hebben in het IPB ondersteuning en inhoud gekregen. We zijn Aurelien dankbaar voor zijn volgehouden inzet en de getuigenis van zijn leven.

Etienne Quintiens, secretaris IPB (1985-1995)

 

overlijden_a.thijs