Synodaliteit in het leven en de zending van de Kerk

Forum 7 december 2019

Vorig jaar publiceerde de Internationale Theologische Commissie in Rome een document over synodaliteit. Dit thema kwam al vaak voor in geschriften en toespraken van paus Franciscus.
Carine Devogelaere, coördinator IPB stelde het document Synodaliteit in het leven en de zending van de Kerk voor en legde uit waarom het belangrijk is voor het overleg en de samenwerking op alle niveaus van de Kerk.

Forum 736

Nathalie Verstraete en Severine Verhulst vertelden over de lancering, de aanpak en de stand van zaken van de jongerensynode in het bisdom Brugge.