Thema’s

Hier kan u de recentste thema’s vinden van onze Forumbijeenkomsten. Oudere onderwerpen zijn opgelijst onder ‘Archief’.

Onder elk thema staan teksten van de sprekers. Ze verschillen in lengte en stijl omdat het soms over een korte inbreng gaat en soms over een uitgebreidere conferentie. Sommige teksten zijn door de spreker zelf geschreven, andere werden opgenomen tijdens het Forum en daarna verwerkt. Voor meer info kan u altijd contact opnemen met het secretariaat.


Klik in de menubalk op de deelrubrieken om meer te weten te komen over de behandelde thema’s.

Forum 8 december 2007

panel

In de voormiddag van de International Climate Action Day vergaderde het Forum van het IPB met het thema ‘Zorg voor de schepping en eco-spiritualiteit’. Inderdaad de perfecte timing voor dit thema. Van 3 tot 14 december 2007 vindt op Bali (Indonesië) de klimaattop van de Verenigde Naties plaats. Daar worden de wereldleiders opgeroepen beslissingen te nemen over de toekomst van onze planeet. Ook daarom willen we stilstaan met vertegenwoordigers van de Kerk in Vlaanderen bij onze opdracht als Kerk en gelovige: in de voormiddag bezinnen over eco-spiritualiteit, in de namiddag manifesteren voor een doeltreffend klimaatbeleid wereldwijd. Strijd en inkeer, voor klimaat en sociale rechtvaardigheid, wereldwijd.

Read more

Forum 1 maart 2008

forum20080301-1

In opvolging van de voorbije Fora over levensbeschouwelijke ontmoeting was monseigneur Harpigny te gast in het IPB. Hij gaf een inleiding waarna we eerst met elkaar en daarna met hem verder in gesprek gingen. 

In zijn uiteenzetting probeerde hij een antwoord te geven op de vraag hoe het komt dat we in 2008 in dialoog willen treden met mensen die een andere levensbeschouwing hebben. Hij schetste daarbij de sterk veranderde context waarin we leven.

Read more

Forum 31 mei 2008

ipbklein

Zaterdag 31 mei kwam het IPB-forum bijeen met als thema opvoedingsondersteuning. Maar tijdens het eerste deel van de voormiddag werd een voorstel voor vernieuwde werking van het IPB zelf besproken.

Nieuwe accenten die het IPB wil leggen in de komende jaren hebben te maken met doelstellingen en vormgeving. De nadruk komt te liggen op de netwerking tussen christenen en de toerusting voor hun zending in kerk en samenleving.

Read more

Forum 4 oktober 2008

kwanten_-_nys_-_govaerts

 Gedeelde opvoedingsaandacht 

kwanten_-_nys_-_govaerts 

Een 40-tal leden, 3 bisschoppen en enkele genodigden vormden samen een krachtige denktank om zich verder te verdiepen in het thema ‘Opvoedingsondersteuning’. Tijdens de inbreng van Hans Van Crombrugge en Annemie Dillen op het Forum van 31 mei werden de contouren inhoudelijk vastgelegd. De aandacht zou vooral gericht worden op de niet professionele en niet problematische ondersteuning. Van Crombrugge benoemde dit als ‘opvoedingsverrijking’.

Aan 3 sprekers uit verschillende werkterreinen werd gevraagd in twintig minuten weer te geven wat zij belangrijk vinden.

Read more