Werking en structuur

christa_damen

De IPB-leden zijn rooms-katholieke christenen. Ze worden afgevaardigd door christelijke organisaties en bewegingen en door de onderscheiden geledingen van de Vlaamse Kerk. Ook de bisschoppen en de secretaris-generaal van de Bisschoppenconferentie zijn lid.

Het IPB wordt als interdiocesane organisatie erkend door de Bisschoppenconferentie.

Het wordt gedragen door drie bestuursorganen: het Forum, het Bureau en het Dagelijks Bestuur. Hun samenstelling, bevoegdheden en mandaat worden door het Reglement van Inwendige Orde geregeld.

Het Forum is de samenkomst van alle leden van het IPB en komt een viertal keer per jaar samen.

Het Bureau is het overleg- en beslissingsorgaan bij uitstek en draagt de eindverantwoordelijkheid voor de IPB-werking.
Het is samengesteld uit de voorzitter, de ondervoorzitter, de bisschop referent, monseigneur Koen Vanhoutte, de secretaris-generaal van de Bisschoppenconferentie en een twaalftal leden uit de verschillende afgevaardigde groepen van het Forum.
Het Bureau vergadert maandelijks.

Het Dagelijks Bestuur zorgt voor een goede dagelijkse werking van het IPB. Het bestaat uit de voorzitter, de ondervoorzitter, de coördinator en 1 of 2 bureauleden.

De gehele werking wordt ondersteund door het secretariaat.

Eerder verschenen edities van Transparant

Hieronder kan u de eerder verschenen edities van het vierjaarlijks tijdschrift Transparant terugvinden. Deze zijn openbaar en het staat u vrij om hier uit te putten en deze te verspreiden.

Hebt u graag zelf een editie van transparant in de bus? Dan kan u een bericht sturen naar ipb@interdio.be met uw gegevens en adres. Dan krijgt u binnenkort ook een editie van transparant in de bus!

Redactionele  noot: De eerste 4 jaargangen van Transparant zijn online niet meer beschikbaar, de beschikbare edities beginnen dus vanaf jaargang 5.

Transparant Jaargang 25 nummer 4

Transparant Jaargang 25 nummer 3

Transparant Jaargang 25 nummer 2

Transparant Jaargang 25 nummer 1

Transparant Jaargang 24 nummer 4

Transparant Jaargang 24 nummer 3

Transparant Jaargang 24 nummer 2

Transparant Jaargang 24 nummer 1

Transparant Jaargang 23 nummer 4

Transparant Jaargang 23 nummer 3

Transparant Jaargang 23 nummer 2

Transparant Jaargang 23 nummer 1

Transparant Jaargang 22 nummer 4

Transparant Jaargang 22 nummer 3

Transparant Jaargang 22 nummer 2

Transparant Jaargang 22 nummer 1

Transparant Jaargang 21 nummer 4

Transparant Jaargang 21 nummer 3

Transparant Jaargang 21 nummer 2

Transparant Jaargang 21 nummer 1

Transparant Jaargang 20 nummer 4

Transparant Jaargang 20 nummer 3

Transparant Jaargang 20 nummer 2

Transparant Jaargang 20 nummer 1

Transparant Jaargang 19 nummer 4

Transparant Jaargang 19 nummer 3

Transparant Jaargang 19 nummer 2

Transparant Jaargang 19 nummer 1

Transparant Jaargang 18 nummer 4

Transparant Jaargang 18 nummer 3

Transparant Jaargang 18 nummer 2

Transparant Jaargang 18 nummer 1

Transparant Jaargang 17 nummer 4

Transparant Jaargang 17 nummer 3

Transparant Jaargang 17 nummer 2

Transparant Jaargang 17 nummer 1

Transparant Jaargang 16 nummer 4

Transparant Jaargang 16 nummer 3

Transparant Jaargang 16 nummer 2

Transparant Jaargang 16 nummer 1

Transparant Jaargang 15 nummer 4

Transparant Jaargang 15 nummer 3

Transparant Jaargang 15 nummer 2

Transparant Jaargang 15 nummer 1

Transparant Jaargang 14 nummer 4

Transparant Jaargang 14 nummer 3

Transparant Jaargang 14 nummer 2

Transparant Jaargang 14 nummer 1

Transparant Jaargang 13 nummer 4

Transparant Jaargang 13 nummer 3

Transparant Jaargang 13 nummer 2

Transparant Jaargang 13 nummer 1

Transparant Jaargang 12 nummer 4

Transparant Jaargang 12 nummer 3

Transparant Jaargang 12 nummer 2

Transparant Jaargang 12 nummer 1

Transparant Jaargang 11 nummer 4

Transparant Jaargang 11 nummer 3

Transparant Jaargang 11 nummer 2

Transparant Jaargang 11 nummer 1

Transparant Jaargang 10 nummer 4

Transparant Jaargang 10 nummer 3

Transparant Jaargang 10 nummer 2

Transparant Jaargang 10 nummer 1

Transparant Jaargang 9 nummer 4

Transparant Jaargang 9 nummer 3

Transparant Jaargang 9 nummer 2

Transparant Jaargang 9 nummer 1

Transparant Jaargang 8 nummer 4

Transparant Jaargang 8 nummer 3

Transparant Jaargang 8 nummer 2

Transparant Jaargang 8 nummer 1

Transparant Jaargang 7 nummer 4

Transparant Jaargang 7 nummer 3

Transparant Jaargang 7 nummer 2

Transparant Jaargang 7 nummer 1

Transparant jaargang 6 nummer 4

Transparant jaargang 6 nummer 3

Transparant jaargang 6 nummer 2

Transparant jaargang 6 nummer 1

Transparant jaargang 5 nummer 4

Transparant jaargang 5 nummer 3

Transparant jaargang 5 nummer 2

Transparant jaargang 5 nummer 1