Inleiding Kristien Nys

Forum 4 oktober 2008 – Opvoedingsondersteunend werken met maatschappelijk kwetsbare gezinnen
Gewoon… of toch niet…?
Kristien Nys, Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen          

Een aantal jaren geleden startten we vanuit het Centrum voor Gezinspedagogiek met een onderzoeksproject rond het werken met maatschappelijk kwetsbare gezinnen. Vanuit de praktijkorganisatie vzw De Keerkring, een centrum voor opvoedingsondersteuning in Sint-Niklaas, zetten we een evaluatieonderzoek op van hun groepsgewijs aanbod mét maatschappelijk kwetsbare gezinnen. Tijdens deze uiteenzetting zal duidelijk worden waarom we uitdrukkelijk spreken over een aanbod mét en niet over een aanbod voor maatschappelijk kwetsbare gezinnen. Ik geef ook inzichten en aandachtspunten mee die ingaan op de vraag of kwetsbare gezinnen wel zo anders zijn dan ‘modale of middenklassse’gezinnen of dat zij toch ook heel wat gemeenschappelijke punten hebben.

Read more

Inleiding Johan Govaerts

Forum 4 oktober 2008 – Opvoedingsondersteuning vanuit de parochie – Johan Govaerts, CCV Antwerpen       

Opvoedingsondersteuning vanuit de parochiecatechese is een specifieke invalshoek.

Een verhaal uit ‘Rondom Gezin’

Vrijdagavond, op Maartens bedrand. Het verhaaltje was verteld, het avondgebedje gebeden en ik stond al op om van een uurtje rust beneden te gaan genieten. “Mama, waar is God?” O nee, en dat op een vrijdagavond.

Read more

Inleiding Hans Van Crombrugge

Forum 31 mei 2008 – Inleiding door Hans Van Crombrugge, Docent Hoger Instituut Gezinswetenschappen Brussel

Het is de bedoeling om kritisch te kijken naar wat vandaag onder opvoedingsondersteuning verstaan wordt en om tegelijkertijd een aantal andere accenten te leggen.

Opvoedingsondersteuning is een verzamelnaam voor allerlei activiteiten die het opvoedingsproces in het gezin ondersteunen en het welbevinden van gezinsleden kunnen verbeteren. Opvoedingsondersteuning is iets beperkter dan gezinsondersteuning. Gezinsondersteuning betreft heel het gezin, opvoedingsondersteuning richt zich specifiek naar de ouder-kindrelatie. Gezinsondersteuning omvat alle maatregelen en voorzieningen om het welzijn van gezinnen en gezinsleden te bevorderen.

Read more

Forum 7 maart 2009

forum_7_maart_2009_josian

Het IPB buigt zich over geloofscommunicatie

forum_7_maart_2009_josian

Het IPB (Interdiocesaan Pastoraal Beraad) wil zich de komende maanden buigen over hoe geloofscommunicatie in de hedendaagse Vlaamse samenleving kan bevorderd worden.Tijdens het beraad van 7 maart bracht Stijn Van den Bossche een analyse waarbij hij het kader schetste waarbinnen dit proces zich kan afspelen. Van den Bossche is algemeen secretaris van de Interdiocesane Commissie voor Catechese. Hij stelde dat de geloofscommunicatie ons gemakkelijk op het verkeerde been kan zetten. Het gaat immers niet om het doorgeven van iets zoals de leer van het geloof. Maar het is God die zich openbaart aan de mens. Daarom verkiest hij de term catechese, wat niet beperkt mag blijven tot de catechismus. Catechese omschrijft hij als “alles wat bijdraagt om de ontmoeting met Jezus Christus in de Kerkgemeenschap mogelijk te maken en te begunstigen”.

Read more