Informatiefiche Levende geloofsgemeenschappen

banner_lgg_invulfiche

banner_lgg_invulfiche

Levende geloofsgemeenschappen in Vlaanderen

Met het project Levende geloofsgemeenschappen voor de toekomst, brengt het Interdiocesaan Pastoraal Beraad levende geloofsgemeenschappen in kaart.

Vindt u dat uw geloofsgemeenschap een levende geloofsgemeenschap is? En wil u anderen de kans geven om uw gemeenschap te leren kennen? Vul dan samen met de verantwoordelijken van uw gemeenschap onze informatiefiche in en zend deze naar het IPB. Zo wordt uw gemeenschap met de ingevulde gegevens opgenomen in ons overzicht.

Kent u ook andere geloofsgemeenschappen waarvan u vindt dat ze een plaats verdienen op onze kaart? Stuur onze informatiefiche dan zeker door naar de verantwoordelijken.

 

Invulfiche hier downloaden

Invulfiche downloaden

IPB bevraging Levende Geloofsgemeenschappen: een succes!

bevraging_lgg
Safe the date! Studie- en ontmoetingsdag ‘Levende geloofsgemeenschappen’ op zaterdag 24 oktober 2015

Op 1 december werd de onlinebevraging van het project Levende Geloofsgemeenschappen afgesloten. We kunnen als IPB alvast terugkijken op een geslaagde campagne! Vooreerst bedanken we graag elk van de meer dan 1000 deelnemers die tussen 1 oktober en 30 november de enquête invulden.

bevraging_lgg

Zelf gaan we nu aan de slag met de verwerking van de resultaten, een taak die grotendeels uitgevoerd wordt door projectmedewerker Bert Slechten in nauw overleg met de leden van de betrokken stuurgroep.
Tegelijk werken we ook aan een overzicht van Levende Geloofsgemeenschappen in Vlaanderen. Hiertoe zal in het voorjaar van 2015 ook nog een brede oproep gelanceerd worden aan alle geloofsgemeenschappen die zich willen laten kennen. Via een infofiche zullen ze kunnen aangeven welke levengevende elementen bij hen te vinden zijn.
Tijdens de komende IPB Fora worden onze leden op de hoogte gehouden van de vorderingen van het proces. Het geheel van alle resultaten en inzichten zal gepresenteerd worden op zaterdag 24 oktober 2015 tijdens een studiedag te Leuven, in samenwerking met het Academisch Centrum voor Praktische Theologie van de KU Leuven. Tevens wordt die dag de overzichtswebsite van levende geloofsgemeenschappen (www.gelovenbeweegt.be) gelanceerd. Met een zoekfunctie zullen gelovige zoekers kunnen ontdekken waar wat te vinden is.

Schrijf de datum van 24 oktober 2015 dus alvast in uw agenda!

Met vragen en opmerkingen kan u altijd terecht bij Bert Slechten (projectmedewerker IPB) via b.slechten@interdio.be of 0479 78 33 95.

Diaconaal bewogen

Aandachtspunten en aanbevelingen vanuit het IPB
na het beraad over Diaconie op 5 oktober 2013

Op het IPB-Forum van 5 oktober 2013 werd het thema diaconie of ‘dienst aan de wereld’ behandeld. Het IPB pleit ervoor dat de diaconie als volwaardig voor de gemeenschaps-opbouw wordt erkend. We zijn verheugd dat paus Franciscus ook herhaaldelijk de nadruk legt op de concrete inzet vanuit het evangelie.
Diaconie is een basisverantwoordelijkheid van elke christen en elke christengemeenschap. Er gebeurt veel gratuite inzet in onze Kerk en daarvoor willen we onze waardering uitdrukken. Met het Forum formuleerden we ook een aantal suggesties en aanbevelingen opdat de diaconale bewogenheid ook in de toekomst gegarandeerd kan worden.
We hebben deze aandachtspunten en aanbevelingen geordend volgens de doelgroep aan wie we ze richten.

Read more