Economie en globalisering

Eerder verschenen teksten en brochures, websites over armoede en armoedebestrijding, sociale economie, gemeenschapseconomie, alternatieve handel.

lees meer …

IPB-uitgave Christenen en de crisis

Christenen en de crisis
De tekenen van de tijd lezen in het licht van het evangelie

Johan Verstraeten

christenen_en_de_crisis

Een nieuwe IPB-uitgave, oktober 2010
In oktober 2009 hield het IPB een overleg over ‘Christenen en de crisis’ waarop professor Johan Verstraeten, KULeuven, een analyse gaf over de oorzaken en gevolgen van de economische crisis. Deze tekst werd verder uitgewerkt en aangevuld en verschijnt nu in brochurevorm.

lees meer …

Reactie uit het middenveld

Reactie uit het socio-economische middenveld
Ruddy Pareyns, pastor ACW-Limburg
Geert Janssens van de VKW-Denktank Metena

Reactie van Ruddy Pareyns, pastor ACW-Limburg

De vraag die ik mij stel en die ook aan bod is gekomen in de uiteenzetting van Johan Verstraeten is: welke crisis was het eerst, of was het meest fundamentele, het meest diepgaand? Is dat de financiële, economische crisis?
Geruime tijd maken we in onze samenleving een ‘roepingen-crisis’ mee, niet enkel een roepingencrisis voor het religieuze leven, alhoewel dit het meest zichtbare is, maar een roepingencrisis in onze samenleving, van mensen die krachtdadig willen opkomen voor het algemeen belang.

lees meer …

Christenen en de crisis

De crisis, meer dan een louter economische zaak
Uitdagingen voor de kerk vandaag

Forum 3 oktober 2009

Powerpointpresentatie door Johan Verstraeten, professor aan de faculteit Theologie KULeuven en verantwoordelijk voor het Centrum voor de Studie van het Katholieke Sociale Denken.

Crisis, meer dan een louter economische zaak

Het IPB-forum van 3 oktober 2009 ging op zoek hoe christenen een antwoord kunnen geven op de crisis. Tegen de achtergrond van de brief van de Belgische bisschoppen uit 1981*, schetste professor Johan Verstraeten (KU Leuven) enkele actuele uitdagingen voor de Kerk.

lees meer …