IPB-uitgave Christenen en de crisis

christenen_en_de_crisis

Christenen en de crisis
De tekenen van de tijd lezen in het licht van het evangelie

Johan Verstraeten

christenen_en_de_crisis

Een nieuwe IPB-uitgave, oktober 2010
In oktober 2009 hield het IPB een overleg over ‘Christenen en de crisis’ waarop professor Johan Verstraeten, KULeuven, een analyse gaf over de oorzaken en gevolgen van de economische crisis. Deze tekst werd verder uitgewerkt en aangevuld en verschijnt nu in brochurevorm.

Read more

Reactie uit het middenveld

Reactie uit het socio-economische middenveld
Ruddy Pareyns, pastor ACW-Limburg
Geert Janssens van de VKW-Denktank Metena

Reactie van Ruddy Pareyns, pastor ACW-Limburg

De vraag die ik mij stel en die ook aan bod is gekomen in de uiteenzetting van Johan Verstraeten is: welke crisis was het eerst, of was het meest fundamentele, het meest diepgaand? Is dat de financiële, economische crisis?
Geruime tijd maken we in onze samenleving een ‘roepingen-crisis’ mee, niet enkel een roepingencrisis voor het religieuze leven, alhoewel dit het meest zichtbare is, maar een roepingencrisis in onze samenleving, van mensen die krachtdadig willen opkomen voor het algemeen belang.

Read more