Stapstenen – Prof. Roger Burggraeve

Stapstenen voor een groei-ethisch pastoraal denken omtrent homoseksualiteit

Start bij het officieel kerkelijke standpunt

Over homoseksuele praktijk wordt in het kerkelijke standpunt telkens herhaald dat het ‘intrinsiek ongeordend’ is. Daarmee wordt niet gezegd dat het schuldig is, maar wordt gezegd dat objectief gezien, intrinsiek gezien, los van de context en van omstandigheden, van de personen, van sociale en subjectieve elementen, het intrinsiek ongeordend is. En dit omdat het de twee fundamentele aspecten van seksualiteit volgens de christelijke traditie nl. eenwording, relatie en procreatie, die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn, niet realiseert. Dat is het officiële standpunt. Daar zal het altijd blijven over gaan. Ik geef geen oordeel, ik stel alleen maar vast dat dit een belangrijk gegeven is.

lees meer …

Een overweging – Bernard de Cock o.p.

Een overweging tijdens het IPB-Forum van 11 maart 2006 [1]

Learning to live with and value a diversity of opinions among Catholics will, in my judgment, stand us in better stead in an increasingly pluralistic context.”
M.E. Hunt

“Je ne désire qu’inviter au dialogue, taraudé par cette question: serions-nous contraints de choisir entre notre désir homosexuel et notre foi chrétienne?” Pascal Janin

 

lees meer …

Sociologische cijfers – Alexis Dewaele

Inleiding

Alexis Dewaele, pycholoog van opleiding, werkt voor het Steunpunt Gelijkekansenbeleid en zijn belangrijkste onderzoeksthema’s zijn de maatschappelijke positie van oudere holebi’s en de sociale netwerken van holebi’s. Hoe zitten deze netwerken in elkaar? Wat is de rol van de familie? Wat is de rol van vriendschap?

lees meer …

Standpunt van de Kerk – Eric de Beukelaer

Uw naasten beminnen gelijk jezelf

Zolang het thema homoseksualiteit een abstractie is, blijft het debat omtrent holebi’s theoretisch. Hetzelfde geldt voor AIDS, handicap, enz. Dit alles verandert als homoseksualiteit concreet wordt. Wanneer een lid uit uw onmiddellijke familiekring “ermee zit”, dan pas krijgt homoseksualiteit een gelaat.

lees meer …

Een getuigenis

De bril

Tegenover het deprimerende en uitzichtloze fragment van Brokeback Mountain wil ik iets positief plaatsen:

lees meer …