Jongeren en armoede

Forum 21 mei 2011

Bijbelse achtergrond van armoedebestrijding
Inleiding en bezinning door Carine Devogelaere

Jeugdbewegingen werken samen tegen armoede
Griet Peters stelt het jaarthema 2011-2012 voor

Kinderen in armoede
Lieve Machiels over kinderen op het spoor komen via de basisschool

Lokale engagementen naar kwetsbare jongeren en gezinnen
Diederik Janssens, coördinator Welzijnsschakels

In 2009 werkte het IPB rond het thema opvoedingsondersteuning. Een handige minibrochure met vragen en voorbeelden werd toen gepubliceerd.