Pastorale aanbevelingen IPB

Pastorale aanbevelingen IPB – Levensbeschouwelijke ontmoeting

Meer dan ooit leven wij samen in een culturele, levensbeschouwelijke en religieuze diversiteit. Meer dan een realiteit is het een opdracht om er daadwerkelijk mee om te gaan. Als christenen zijn we – vanuit ons geloven – niet alleen geïnteresseerd in dergelijke opdracht, maar willen we ze ook meteen oppakken vanuit het perspectief van de ontmoeting en de dialoog.

Read more

Inleiding – Benoît Standaert

benoit_standaert

Forum 6 oktober 2007

Levensbeschouwelijke ontmoeting
Het belang en de noodzaak in deze tijd van ruimte voor ontmoeting 
Inleiding door Benoît Standaert, Sint-Andriesabdij, Zevenkerken

  
Graag ben ik ingegaan op de vraag van uw voorzitter om hier te spreken over de interlevensbeschouwelijke dialoog. Laat ik beginnen met een gedicht van Martinus Nijhoff.

HET DERDE LAND 

Zingend en zonder herinnering
Ging ik uit het eerste land vandaan,
Zingend en zonder herinnering

Ben ik in het tweede land ingegaan,
O God, ik wist niet waarheen ik ging
Toen ik dit land ben ingegaan.

O God, ik wist niet waarheen ik ging
Maar laat mij uit dit land vandaan,
O laat mij zonder herinnering

En zingend het derde land ingaan.

Waar staan we? Waar komen we uit, binnenkort? Tussen het tweede en het derde land? Hoe ondergaan we de gang van de geschiedenis? Met name als het gaat over de dialoog, de interreligieuze of interlevensbeschouwelijke dialoog? We hoorden het verhaal van de vlinder die zich moeizaam uit zijn cocon worstelde: zo herken ik me wel, en zo zult u mijn uiteenzetting ook mogen ervaren als een wat onrustige heen- en weerbeweging tussen nieuwe perspectieven die opengaan en reacties van hoger hand die een hele andere strekking aanwijzen.

Read more

Panelgesprek Levensbeschouwingen

interlevensbeschouwelijk_panel_2

Forum 2 juni 2007

Met medewerking van

Frans Goetghebeur, boeddhist
Katelijne Depoortere, protestantse
Frank Stappaerts, vrijzinnige 
Fadime Köse, moslima

Bert De Craene, moderator

Tijdens de eerste bijeenkomst was de vraag: ‘Wie zijn wij als katholieken in het geheel van de levensbeschouwelijke diversiteit?’

Tijdens de bijeenkomst van 2 juni 2007 lag de klemtoon op de andere levensbeschouwingen en moesten de katholieken luisteren naar wat de andere levensbeschouwingen te vertellen hadden

Read more

Het evangelie en de kerkelijke traditie – Prof. Emilio Platti

Het evangelie en de kerkelijke traditie als leidraad voor de levensbeschouwelijke ontmoeting

Binnen de katholieke Kerk zijn de meest gezaghebbende teksten in dit verband die van het tweede Vaticaans Concilie. Opmerkelijk is daarbij dat zowel paus Paulus VI als Johannes-Paulus II zeer sterk in dezelfde lijn zijn doorgegaan, daarbij bijgestaan door de Pauselijke Raad voor Interreligieuze Dialoog, het vroegere Secretariaat voor de niet-christenen; met een speciaal bureau voor de relaties met de moslims[1]. Wat er wel op wijst dat de dialoog met moslims in het Secretariaat en de huidige Raad de meeste aandacht heeft gekregen.

Read more

Inleiding – Lea Verstricht

Forum 3 maart 2007 – Een opdracht voor de Kerk 

Al enkele jaren staat het thema dat we vandaag gaan aanpakken op de agenda van ‘te behandelen onderwerpen’. De vraag naar een verhouding met de ontwikkelingen in onze maatschappij op dat vlak willen we daarom nu nog eens onder de aandacht brengen en zien hoe die relatie zich de afgelopen tien jaar heeft ontwikkeld. Iets meer dan tien jaar geleden kaartte het IPB dit thema ook aan en, zo hoorde ik het op de tiende verjaardag van KMS, toen werd er op nationaal vlak, onder stimulans van het IPB, een Kerkwerk Multicultureel Samenleven opgericht, voor degenen die van afkortingen houden: KMS.

Read more