Hoe kunnen we elkaar bemoedigen en versterken?

Op zaterdag 9 oktober 2010 kwamen de leden van het IPB samen om van gedachten te wisselen over vitale geloofsgemeenschappen vandaag en in de toekomst. Aan de hand van 5 stellingen kwam een boeiend zaalgesprek op gang. De deelnemers mochten bij elke stelling aangeven of ze al dan niet akkoord konden gaan en eventueel of ze nuanceringen wilden aanbrengen.
Aan Emmanuel Van Lierde, Els Van Doren en Bart Paepen was gevraagd om op het einde van de voormiddag te reageren op het geheel van wat gezegd werd. Ze deden dit ieder op hun eigen manier, de ene met een samenvatting, de andere met indrukken of met uitdagingen en vragen aan het adres van het IPB.

Read more

IPB-uitgave Christenen en de crisis

christenen_en_de_crisis

Christenen en de crisis
De tekenen van de tijd lezen in het licht van het evangelie

Johan Verstraeten

christenen_en_de_crisis

Een nieuwe IPB-uitgave, oktober 2010
In oktober 2009 hield het IPB een overleg over ‘Christenen en de crisis’ waarop professor Johan Verstraeten, KULeuven, een analyse gaf over de oorzaken en gevolgen van de economische crisis. Deze tekst werd verder uitgewerkt en aangevuld en verschijnt nu in brochurevorm.

Read more

Armoede

Tekst en powerpoints van Ludo Horemans, president van het European Anti Poverty Network en lid van het Belgische Netwerk Armoedebestrijding. Hij baseerde zich hierop voor zijn inleiding op het Forum van 13 maart 2010 over ‘Armoede’.

Ter opvolging van dit Forum gaf hij op 21 juli 2010 de laatste stand van zaken ivm de nieuwe Europese strategie ‘Europa 2020’.

Van 16 tot 18 juni 2011 werd in Lissabon de Algemene Vergadering van EAPN gehouden. De slotverklaring van deze AV werd unaniem goedgekeurd door de 170 deelnemers van de 27 landen van de Europese Unie.

IPB-Verklaring over Armoede

Vanuit haar evangelische bewogenheid wil het Interdiocesaan Pastoraal Beraad (IPB) de doelstellingen van het EAPN (Europees Netwerk Armoedebestrijding) ivm. armoede en sociale uitsluiting in het kader van de nieuwe strategie Europa 2020 van de Europese Unie ondersteunen.
Dat er in de nieuwe strategie uitdrukkelijk aandacht gaat naar armoede en sociale uitsluiting is een goede zaak en dat moet behouden blijven. Maar we vinden het belangrijk dat de thematiek voldoende breed bekeken wordt in het kader van sociale zekerheid, meer bepaald met betrekking tot minimumuitkeringen en op het vlak van gezondheidszorg en tewerkstelling.
Mens en planeet moeten vooraan staan, vóór de economie. De economie moet ten dienste staan van de mensen en niet omgekeerd. We pleiten voor een Europa waar de sociale cohesie wordt versterkt. Het gaat om de groei van een menswaardig bestaan.

 

Waar mensen gedoemd zijn om in grote armoede te leven,
worden de fundamentele rechten van de mens geschonden.
Zich verenigen om die grondrechten te doen respecteren, is een heilige plicht.

 (Joseph Wresinski 17 oktober 1987 – Trocadero, Parijs – Mensenrechtenplein)

Forum 13 maart 2010

Reactie uit het middenveld

Reactie uit het socio-economische middenveld
Ruddy Pareyns, pastor ACW-Limburg
Geert Janssens van de VKW-Denktank Metena

Reactie van Ruddy Pareyns, pastor ACW-Limburg

De vraag die ik mij stel en die ook aan bod is gekomen in de uiteenzetting van Johan Verstraeten is: welke crisis was het eerst, of was het meest fundamentele, het meest diepgaand? Is dat de financiële, economische crisis?
Geruime tijd maken we in onze samenleving een ‘roepingen-crisis’ mee, niet enkel een roepingencrisis voor het religieuze leven, alhoewel dit het meest zichtbare is, maar een roepingencrisis in onze samenleving, van mensen die krachtdadig willen opkomen voor het algemeen belang.

Read more