Inleiding Kristien Nys

Forum 4 oktober 2008 – Opvoedingsondersteunend werken met maatschappelijk kwetsbare gezinnen
Gewoon… of toch niet…?
Kristien Nys, Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen          

Een aantal jaren geleden startten we vanuit het Centrum voor Gezinspedagogiek met een onderzoeksproject rond het werken met maatschappelijk kwetsbare gezinnen. Vanuit de praktijkorganisatie vzw De Keerkring, een centrum voor opvoedingsondersteuning in Sint-Niklaas, zetten we een evaluatieonderzoek op van hun groepsgewijs aanbod mét maatschappelijk kwetsbare gezinnen. Tijdens deze uiteenzetting zal duidelijk worden waarom we uitdrukkelijk spreken over een aanbod mét en niet over een aanbod voor maatschappelijk kwetsbare gezinnen. Ik geef ook inzichten en aandachtspunten mee die ingaan op de vraag of kwetsbare gezinnen wel zo anders zijn dan ‘modale of middenklassse’gezinnen of dat zij toch ook heel wat gemeenschappelijke punten hebben.

Read more

Inleiding Johan Govaerts

Forum 4 oktober 2008 – Opvoedingsondersteuning vanuit de parochie – Johan Govaerts, CCV Antwerpen       

Opvoedingsondersteuning vanuit de parochiecatechese is een specifieke invalshoek.

Een verhaal uit ‘Rondom Gezin’

Vrijdagavond, op Maartens bedrand. Het verhaaltje was verteld, het avondgebedje gebeden en ik stond al op om van een uurtje rust beneden te gaan genieten. “Mama, waar is God?” O nee, en dat op een vrijdagavond.

Read more

Inleiding Hans Van Crombrugge

Forum 31 mei 2008 – Inleiding door Hans Van Crombrugge, Docent Hoger Instituut Gezinswetenschappen Brussel

Het is de bedoeling om kritisch te kijken naar wat vandaag onder opvoedingsondersteuning verstaan wordt en om tegelijkertijd een aantal andere accenten te leggen.

Opvoedingsondersteuning is een verzamelnaam voor allerlei activiteiten die het opvoedingsproces in het gezin ondersteunen en het welbevinden van gezinsleden kunnen verbeteren. Opvoedingsondersteuning is iets beperkter dan gezinsondersteuning. Gezinsondersteuning betreft heel het gezin, opvoedingsondersteuning richt zich specifiek naar de ouder-kindrelatie. Gezinsondersteuning omvat alle maatregelen en voorzieningen om het welzijn van gezinnen en gezinsleden te bevorderen.

Read more

Inleiding Jef Felix NRV

boek

Inhoudelijke verdieping van kernbegrippen in het inspiratieboek voor eco-spiritualiteit “Zorg voor de Schepping!”

boek 

Tijdens het Jaar van de diaconie (van de ‘dienstbaarheid’) in 2002–2003 verkondigden onze bisschoppen, ik citeer: “… dat er dringend behoefte is aan een groter ethisch bewustzijn en bewogenheid bij alle christenen met betrekking tot de milieucrisis en haar gevolgen op het vlak van economie, mensenrechten en sociale wereldverhoudingen”. Daarmee kreeg eindelijk in de Kerk van België het duurzaam omgaan met de schepping aandacht, en werd ‘Behoud van de Schepping’ als een derde luik toegevoegd aan het sinds het Tweede Vaticaans Concilie welbekende tweeluik ‘Rechtvaardigheid en Vrede’.[1] Voortaan werken we aan een triptiek: Rechtvaardigheid, Vrede en Zorg voor de Schepping.

Read more