Vrouwen in de Kerk

vrouwendag_2015

Paus Franciscus: Meer ruimte en verantwoordelijkheden voor de vrouw, ook in de Kerk

Paus Franciscus doet een oproep “om in het leven van de Kerk meer ruimte te bieden aan de vrouw”: “er is een meer verspreide en ingrijpende aanwezigheid van de vrouw nodig in de gemeenschappen”, “in pastorale verantwoordelijkheden, begeleiding van personen, gezinnen en groeperingen, en ook in de theologische reflectie”. Hij moedigt meer bepaald aan “nieuwe modaliteiten te bestuderen opdat vrouwen niet de indruk hebben geherbergd te worden, maar dat zij volkomen kunnen deelnemen aan het sociale en Kerkelijke leven”: “een uitdaging die niet langer kan uitgesteld worden” omdat “de Kerk vrouwelijk is, de Kerk is “zij” niet “hij”.

Volledige tekst toespraak voor de voltallige zitting van de Pauselijke Raad voor de Cultuur, die plaatshad van 4 tot 7 februari 2015, rond het thema: “Vrouw en cultuur: tussen gelijkheid en verscheidenheid”.

Debat: moeten vrouwen leiden in de Kerk?

vrouwendag_2015

In het kader van de Internationale Vrouwendag vond zondag 8 maart 2015 een debat plaats te Leuven. Josian Caproens was een van de panelleden.
Link naar verslag

 

Forum 28 november 2009 IPB-CIL

thumb_image002

Bewogen inzet

thumb_image002Vrouwen nemen verantwoordelijkheid
in kerk en samenleving

IPB/CIL Brussel, 28 november 2009

 

Vrouwen engageren zich in kerk en samenleving en nemen verantwoordelijkheid op. Het IPB en zijn Waalse zusterorganisatie CIL wilden deze vrouwen zichtbaar maken en hen aan het woord laten. Wat doen ze en wat inspireert hen daartoe? Het werd een dag van erkenning en bemoediging. Maar ook de knelpunten en moeilijkheden kwamen aan bod.

Welke boodschap hebben wij na vandaag voor onze omgeving (thuis, op het werk…?)
Wat zouden wij willen zeggen aan het beleid van Kerk en samenleving?

– Wij willen samenwerken in de Kerk met vrouwen én mannen, leken én priesters als een uitweg om uit te breken uit de verstarring.
– Wij verwachten dat er binnen de Kerk duidelijke concrete beleidsplannen komen, zowel op diocesaan als interdiocesaan vlak.
– Wij denken dat we plaatselijk moeten blijven werken op verschillende niveaus, met veel geduld.
– Wij willen doorheen het verschil kijken, zelfs meer, in het verschil gaan staan en daar doorheen de dialoog aangaan, om samen de weg te gaan.

Read more