Inleiding Carine Devogelaere

Nadenken over de spirit van waaruit we doen wat we doen

Drie motoren

Wat voor zin heeft het als eenling kleine dingen te doen voor het behoud van de aarde? Waarom minder water gebruiken als de industrie dat niet doet? Waarom zelf zuiniger rijden als zoveel vrachtwagens dat niet doen? Waarom mezelf pijn doen als dat in het grote geheel toch geen verschil maakt?
En trouwens: haalt het wel iets uit? Want we lezen eerst over biobrandstof als oplossing en daarna horen we dat ze veel meer schade doet aan het milieu dan dat ze winst betekent voor onze planeet. De materie is zo complex en onoverzichtelijk dat ze vele mensen doet afhaken.

Read more

Toepassingsdomeinen

parochie_noh2

Getuigenis van mensen uit de pastorale ploeg van de pastorale eenheid Heembeek-Mutsaard

parochie_noh2

Yves Lebrun (pastoor)
Neder-Over-Heembeek is Brussel stad en bevindt zich in de kanaalzone. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft twee industriegebieden: één ten zuiden: Vorst en Anderlecht en één ten noorden: Neder-Over-Heembeek.
Alle industrie en afvalverwerking die logisch verbonden zijn met de grootstad situeren zich in deze twee gebieden.
Je draaide het venstertje van je wagen dicht als je vroeger over het viaduct van Vilvoorde op de Brusselse ring reed. Dat waren de cokesfabrieken van de Marly in Neder-Over-Heembeek die je passeerde. Je maakte kennis met de goede, stinkende Heembeekse lucht. Gelukkig is dat nu niet meer het geval.

Read more

Inleiding Jef Felix NRV

boek

Inhoudelijke verdieping van kernbegrippen in het inspiratieboek voor eco-spiritualiteit “Zorg voor de Schepping!”

boek 

Tijdens het Jaar van de diaconie (van de ‘dienstbaarheid’) in 2002–2003 verkondigden onze bisschoppen, ik citeer: “… dat er dringend behoefte is aan een groter ethisch bewustzijn en bewogenheid bij alle christenen met betrekking tot de milieucrisis en haar gevolgen op het vlak van economie, mensenrechten en sociale wereldverhoudingen”. Daarmee kreeg eindelijk in de Kerk van België het duurzaam omgaan met de schepping aandacht, en werd ‘Behoud van de Schepping’ als een derde luik toegevoegd aan het sinds het Tweede Vaticaans Concilie welbekende tweeluik ‘Rechtvaardigheid en Vrede’.[1] Voortaan werken we aan een triptiek: Rechtvaardigheid, Vrede en Zorg voor de Schepping.

Read more