Forum 6 juni 2015

Levende geloofsgemeenschappen. Tussen droom en werkelijkheid

Uit de bevraging van het IPB over Levende Geloofsgemeenschappen blijkt dat gelovigen veel verwachten van hun geloofsgemeenschap. De uitdaging is dus om vanuit de concrete werkelijkheid te groeien naar het gedroomde ideaal. Het IPB-Forum van zaterdag 6 juni boog zich over de eerste resultaten van de online bevraging over Levende Geloofsgemeenschappen in Vlaanderen. De leden kregen inzage in een aantal cijfers om in gesprek te gaan over mogelijke aanbevelingen voor de gemeenschappen zelf en voor de beleidsverantwoordelijken. Dit IPB-beraad gebeurde achter gesloten deuren. De aandachtspunten en adviezen zullen samen met de onderzoeksresultaten bekend gemaakt worden op een studiedag op 24 oktober in Leuven. Het programma van deze studiedag is te vinden op de website van het IPB. Iedereen welkom.

Forum 7 maart 2015

15_03_07_ilse_cornu

IPB-Forum over Kerk en seksualiteit in de ‘Relatio Synodi’

ANTWERPEN (KerkNet) – Zaterdagmorgen vond in het Theologisch Pastoraal Centrum (TPC) in Antwerpen het voorjaarsforum van het Interdiocesaan Pastoraal Beraad (IPB) plaats. Het overleg was een vervolg op de aan de gang zijnde reflectie met het oog op de algemene zitting van de bisschoppensynode over het gezin straks in oktober in Rome. Na prof. Roger Burggraeve in december, was nu Ilse Cornu als gastspreker uitgenodigd. Zij belichtte het thema ‘Hoe kerkelijk spreken over seksualiteit in de ‘Relatio Synodi’, het slotdocument van de in oktober 2014 gehouden bijzondere bisschoppensynode over het gezin, dat ook de vragenlijst bevat ter voorbereiding van de algemene synode, die straks in oktober wordt georganiseerd. Twee koppels getuigden daarna op een bijwijlen indrukwekkende manier over hoe zij hun relatie ervaren.

Read more