Forum 6 juni 2015

Levende geloofsgemeenschappen. Tussen droom en werkelijkheid

Uit de bevraging van het IPB over Levende Geloofsgemeenschappen blijkt dat gelovigen veel verwachten van hun geloofsgemeenschap. De uitdaging is dus om vanuit de concrete werkelijkheid te groeien naar het gedroomde ideaal. Het IPB-Forum van zaterdag 6 juni boog zich over de eerste resultaten van de online bevraging over Levende Geloofsgemeenschappen in Vlaanderen. De leden kregen inzage in een aantal cijfers om in gesprek te gaan over mogelijke aanbevelingen voor de gemeenschappen zelf en voor de beleidsverantwoordelijken. Dit IPB-beraad gebeurde achter gesloten deuren. De aandachtspunten en adviezen zullen samen met de onderzoeksresultaten bekend gemaakt worden op een studiedag op 24 oktober in Leuven. Het programma van deze studiedag is te vinden op de website van het IPB. Iedereen welkom.