Forum 3 oktober 2009

verstraeten_pareyns_janssens

Christenen en de crisis

Zaterdag 3 oktober 2009 hield het Interdiocesaan Pastoraal Beraad zijn eerste bijeenkomst van de nieuwe mandaatperiode. Voor een groep van bijna 60 aanwezigen sprak professor Johan Verstraeten, ethicus van de KULeuven, over ‘De crisis, meer dan een puur economische zaak. Uitdagingen voor de Kerk vandaag’. Hij brak een lans om als Kerk aanwezig te zijn op het publieke forum en de evangelische inspiratie zichtbaar te maken in caritas, solidariteit en rechtvaardigheid.

verstraeten_pareyns_janssens

Read more

Forum 6 juni 2009

thumb_luc_aerens_1

IPB over geloofscommunicatiethumb_luc_aerens_1

Op zaterdag 6 juni kwam het IPB-Forum een tweede keer samen rond het thema geloofscommunicatie. In de eerste sessie had Stijn Van den Bossche de krijtlijnen getrokken voor een nieuwe aanpak van catechese. De meeste veldwerkers weten al langer dat de traditionele manier van initiatie niet meer werkt. Je wordt in onze cultuur niet meer geboren als christen, je moet er echt voor kiezen. Die keuze kan op elke leeftijd. Daarnaast is er een groeiend besef dat we allemaal levenslang groeien in geloof. Volwassen worden in geloof vraagt een permanente vorming. We zijn allemaal onderweg.

Read more

Forum 7 maart 2009

forum_7_maart_2009_josian

Het IPB buigt zich over geloofscommunicatie

forum_7_maart_2009_josian

Het IPB (Interdiocesaan Pastoraal Beraad) wil zich de komende maanden buigen over hoe geloofscommunicatie in de hedendaagse Vlaamse samenleving kan bevorderd worden.Tijdens het beraad van 7 maart bracht Stijn Van den Bossche een analyse waarbij hij het kader schetste waarbinnen dit proces zich kan afspelen. Van den Bossche is algemeen secretaris van de Interdiocesane Commissie voor Catechese. Hij stelde dat de geloofscommunicatie ons gemakkelijk op het verkeerde been kan zetten. Het gaat immers niet om het doorgeven van iets zoals de leer van het geloof. Maar het is God die zich openbaart aan de mens. Daarom verkiest hij de term catechese, wat niet beperkt mag blijven tot de catechismus. Catechese omschrijft hij als “alles wat bijdraagt om de ontmoeting met Jezus Christus in de Kerkgemeenschap mogelijk te maken en te begunstigen”.

Read more

Forum 8 december 2007

panel

In de voormiddag van de International Climate Action Day vergaderde het Forum van het IPB met het thema ‘Zorg voor de schepping en eco-spiritualiteit’. Inderdaad de perfecte timing voor dit thema. Van 3 tot 14 december 2007 vindt op Bali (Indonesië) de klimaattop van de Verenigde Naties plaats. Daar worden de wereldleiders opgeroepen beslissingen te nemen over de toekomst van onze planeet. Ook daarom willen we stilstaan met vertegenwoordigers van de Kerk in Vlaanderen bij onze opdracht als Kerk en gelovige: in de voormiddag bezinnen over eco-spiritualiteit, in de namiddag manifesteren voor een doeltreffend klimaatbeleid wereldwijd. Strijd en inkeer, voor klimaat en sociale rechtvaardigheid, wereldwijd.

Read more

Forum 1 maart 2008

forum20080301-1

In opvolging van de voorbije Fora over levensbeschouwelijke ontmoeting was monseigneur Harpigny te gast in het IPB. Hij gaf een inleiding waarna we eerst met elkaar en daarna met hem verder in gesprek gingen. 

In zijn uiteenzetting probeerde hij een antwoord te geven op de vraag hoe het komt dat we in 2008 in dialoog willen treden met mensen die een andere levensbeschouwing hebben. Hij schetste daarbij de sterk veranderde context waarin we leven.

Read more

Forum 31 mei 2008

ipbklein

Zaterdag 31 mei kwam het IPB-forum bijeen met als thema opvoedingsondersteuning. Maar tijdens het eerste deel van de voormiddag werd een voorstel voor vernieuwde werking van het IPB zelf besproken.

Nieuwe accenten die het IPB wil leggen in de komende jaren hebben te maken met doelstellingen en vormgeving. De nadruk komt te liggen op de netwerking tussen christenen en de toerusting voor hun zending in kerk en samenleving.

Read more

Forum 4 oktober 2008

kwanten_-_nys_-_govaerts

 Gedeelde opvoedingsaandacht 

kwanten_-_nys_-_govaerts 

Een 40-tal leden, 3 bisschoppen en enkele genodigden vormden samen een krachtige denktank om zich verder te verdiepen in het thema ‘Opvoedingsondersteuning’. Tijdens de inbreng van Hans Van Crombrugge en Annemie Dillen op het Forum van 31 mei werden de contouren inhoudelijk vastgelegd. De aandacht zou vooral gericht worden op de niet professionele en niet problematische ondersteuning. Van Crombrugge benoemde dit als ‘opvoedingsverrijking’.

Aan 3 sprekers uit verschillende werkterreinen werd gevraagd in twintig minuten weer te geven wat zij belangrijk vinden.

Read more