Referaat Albert Bastenier, prof. em. UCL

De christelijke pastoraal in de multiculturele maatschappij 

Ik ben geen theoloog of een pastoraaldeskundige, maar een socioloog en het is vanuit deze insteek dat ik de zogenoemde « multiculturele maatschappij » wens te belichten. Dit zeg ik er even bij uit voorzorg, om te vermijden dat diegenen die praktische raadgevingen op het vlak van de pastorale werking zouden verwachten, ontgoocheld zouden zijn.

Read more

Categories CIL

Verslag Studiedag 29 november 2008

Op zaterdag 29 november kwamen leden van het IPB en van de Franstalige lekenraad CIL samen om na te denken over de uitdaging die onze multiculturele samenleving stelt aan de pastoraal.
De beide voorzitters Josian Caproens en Peter Annegarn verwelkomden een 60-tal deelnemers aan deze studie- en ontmoetingsdag in Aeropolis te Brussel.

Read more

Categories CIL

Allerheiligen 2006

allerheiligen02

Het IPB en het CIL samen op een stand in Brussel-Allerheiligen 2006

Tijdens het allerheiligencongres in Brussel stonden het IPB en het CIL samen op een stand. Zij presenteerden hun werking en lieten mensen kennismaken met de thema’s die de voorbije jaren aan bod zijn gekomen.
 

allerheiligen02 allerheiligen01

Read more

Categories CIL

Studiedag 28 april 2007

Solidariteit
Studie- en ontmoetingsdag van het IPB en het CIL 

De goede contacten met onze Franstalige zusterorganisatie CIL (Conseil Interdiocésain des Laics) op internationale contacten, heeft ons er toe aangezet om als Belgische bondgenoten samen een studie- en ontmoetingsdag op touw te zetten. Bedoeling was dat we elkaar en elkaars cultuur wat beter leerden kennen. Als katholieke lekenorganisaties wilden we dit doen aan de hand van een thema dat ons nauw aan het hart lag, namelijk de solidariteit. Dit is trouwens meteen een gevoelig thema én een uitdaging waar Vlamingen en Walen willen samenwerken.
In de voormiddag kwam van Vlaamse en Waalse zijde een voorstelling van hoe solidariteit gestalte krijgt in de respectievelijke gemeenschappen. In de namiddag kwam de vraag aan bod waar we op federaal of Europees niveau kansen en bedreigingen zien voor de solidariteit.

Read more

Categories CIL