Birmingham 2010

pict0031

Human Dignity in a changing Europe – a Christian Respons
Europees Lekenforum – Birmingham 6 – 11 juli 2010

Van 6 tot 11 juli 2010 ging te Birmingham de tweejaarlijkse bijeenkomst van het Europees Lekenforum door (http://www.europ-forum.org). Het IPB was er aanwezig met een delegatie van 5 personen:

Josian Caproens, voorzitter
Wim Vandewiele, ondervoorzitter
Carine Devogelaere, coördinator IPB
Koen Van den Broeck, afgev. Landelijke Gilden, Boerenbond, bureaulid
Christa Damen, coördinator ‘KERK ONDER STROOM’ en bureaulid

De openingsceremonie gebeurde door bisschop William Kenney, hulpbisschop van Birmingham. Hij gaf ook het hoofdreferaat op de eerste dag. Daarin schetste hij een theologisch kader van waaruit christenen ijveren voor menselijke waardigheid met speciale aandacht voor de zwaksten. In gespreksgroepen werd dieper ingegaan op het thema en hoe dat in de verschillende landen op de agenda komt.pict0031De tweede dag kwamen drie sprekers een meer specifieke invalshoek belichten. Christoph Renders, jezuïet, sprak over het Europese asielbeleid en de vaak mensonwaardige omstandigheden van vluchtelingen. Jan de Volder gaf een lezing vanuit de St. Egidiusbeweging over sociale uitsluiting. Lidmila Nemcova uit Praag belichtte vooral de situatie van de Oost-Europese landen. Zij is lid van de EAPN, European Anti Poverty Network.
De derde dag konden we kennismaken met de lokale kerk en haar projecten van sociale promotie en aanpak van armoedebestrijding.
Zaterdag werd de statutaire vergadering gehouden en in de namiddag was er een openbare lezing door John Bruton, voormalig premier van de Ierse Republiek. Hij focuste op vier kernvragen: moeten religie en politiek gescheiden gehouden worden? Is de EU open voor invloeden van gelovigen? Is het christelijke geloof relevant voor de problemen van Europa vandaag? En voor het vredesproces in Ierland?

Zowel de inhoudelijke inbreng als de vele internationale contacten hebben ons verrijkt. Het IPB-Forum van maart 2010 had de Armoede in Europa reeds aangekaart. De ontmoeting in Birmingham maakte de relevantie van het thema nog duidelijker. 

Categories ELF

Voorbereiding ELF 2006

Het IPB is niet alleen actief in het binnenland maar ook op het Europese niveau. Samen met de Franstalige zusterorganisatie CIL vertegenwoordigt het IPB ons land in het ‘Europees Forum van Nationale Lekencomité’s’.

Tussen 4 en 6 november 2005 hebben de ongeveer 25 vertegenwoordigers van de nationale organisaties zich in Gdansk (Polen) gebogen over de komende werkzaamheden van het Forum. Onze Poolse zusterorganisatie heeft ons hierbij zeer gastvrij onthaald. De aartsbisschop van Gdansk, mgr. Goclowski, is ons speciaal komen opzoeken en is ook voorgegaan in een speciale eucharistieviering.

Read more

Categories ELF

Saarbrücken 2006

saarbrucken1

Europees Lekenforum, Saarbrücken 23-28 mei 2006

Van dinsdag 23 tot zondag 28 mei 2006 had in Saarbrücken de tweejaarlijkse bijeenkomst plaats van het Europese Forum van nationale lekenbewegingen. (ELF) Hun doelstelling is het stimuleren van contacten in Europa tussen de verschillende nationale lekenraden en lekencomité’s of gelijkaardige organisaties. Tegelijk worden ook contacten onderhouden met de CCEE (Europese bisschoppenconferentie), CCPE (Europese Priesterraad), UCESM (europese vereniging van apostolische religieuzen) en de pauselijke raad voor de leken. Van elk van deze organen was een vertegenwoordiger aanwezig op de studiebijeenkomst in Saarbrücken. Allen riepen ze op tot intense samenwerking met de leken. Ook Mgr Clemens, secretaris van de pauselijke raad voor Leken onderstreepte het belang van de onafhankelijke verantwoordelijkheid van leken voor het zoeken naar een orde van gerechtigheid in de samenleving. Hij drukte daarbij de wens uit dat het Europese Lekenforum een overtuigd en dynamisch orgaan zou zijn.

Read more

Categories ELF

Voorbereiding ELF 2008

jan_degadt
Het Europees Lekenforum is een koepel van de katholieke lekenorganisaties in de Europese landen. De leden zijn nationale comités die door hun Bisschoppenconferentie erkend zijn. Er zijn heden ongeveer 25 leden. Ons land heeft het voorrecht vertegenwoordigd te worden door twee organisaties: het IPB en het CIL. De vergaderingen kunnen ook bijgewoond worden door vertegenwoordigers van onder meer de CCEE (de koepel van de Europese Bisschoppenconferenties), de CCPE (de koepel van de Europese priesterraden) of de UCESM (de koepel van de Europese oversten van congregaties).

Read more

Categories ELF

Bratislava 2008

bratislava1

Diversiteit in Europa
Europees Lekenforum (ELF), Bratislava 1- 6 juli 2008 

Het tweejaarlijks Europees Lekenforum 2008 vond plaats in de Slovaakse hoofdstad Bratislava van 1 tot 6 juli. Er kwamen delegaties uit vijftien verschillende Europese landen om samen te denken en te spreken over het thema: ‘Religie en diversiteit in Europa’. Voor België was er een afvaardiging vanuit het IPB en ook vanuit de CIL.
De verschillende aspecten van het thema werden ingeleid door deskundigen of ervaringsgetuigen, waarna mogelijke vraagstelling en verwerking in workshops.

Read more

Categories ELF