Nieuwe kerkgezichten tijdens en na de pandemie

Forum 5 december 2020

Tijdens dit Forum onderzochten we enkele aspecten van ons Kerk-zijn in deze coronatijden. We ontdekten nieuwe vormen van communicatie. Hebben we de nodige vaardigheden om daarop in te zetten? En wat kunnen we doen om de verbondenheid van onze gemeenschap te bewaren en te vergroten? We vroegen ons af hoe we thuis kunnen bezinnen, bidden en eucharistie vieren. Schuilen er ook kansen in deze noodgedwongen liturgie?

Inbreng door Koen Vlaeminck, verantwoordelijke voor Kerknet
Inbreng door vicaris Bart Paepen

Verslag van beide sprekers: Forum 756

Naar een rechtvaardige en integraal ecologische samenleving na Corona

Forum 3 oktober 2020

De coronacrisis die ook soms de pandemie van de armen genoemd wordt, vraagt om een actualisering van de zogenaamde ‘sociale leer van de Kerk’. Dit dynamisch ethisch denkkader reikt de gelovigen criteria aan voor de opbouw van een rechtvaardige samenleving en een integrale ecologie. Professor Johan Verstraeten, Faculteit Theologie en Religiewetenschappen van de KU Leuven zal een aantal krachtlijnen van dit denkkader schetsten. Hij laat ook zien hoe paus Franciscus dit actualiseert met zijn oproep tot dienst aan de wereld (Evangelii gaudium), integrale ecologie (Laudato si’) en de broederschap van alle mensen (Fratelli tutti).

Inbreng door professor Johan Verstraeten Hand-out (forum 746) en ppt sociale leer

Read more

Synodaliteit in het leven en de zending van de Kerk

Forum 7 december 2019

Vorig jaar publiceerde de Internationale Theologische Commissie in Rome een document over synodaliteit. Dit thema kwam al vaak voor in geschriften en toespraken van paus Franciscus.
Carine Devogelaere, coördinator IPB stelde het document Synodaliteit in het leven en de zending van de Kerk voor en legde uit waarom het belangrijk is voor het overleg en de samenwerking op alle niveaus van de Kerk.

Forum 736

Nathalie Verstraete en Severine Verhulst vertelden over de lancering, de aanpak en de stand van zaken van de jongerensynode in het bisdom Brugge.