Vijf stellingen

Met de resultaten en aandachtspunten uit het onderzoek en geleid door een aantal stellingen, werd op het Forum van 13 oktober 2012 in vijf groepen verder ingegaan op het thema. In elk van deze groepen waren enkele jongeren aanwezig of mensen die dagelijks met jonge mensen in contact zijn. De belangrijkste punten uit deze gesprekken zijn gegroepeerd per stelling.

Read more

Jongerenpastoraal

De Madridgeneratie: waar zijn ze in Godsnaam mee bezig?

Bevindingen van het onderzoek bij de deelnemers aan de Wereldjongerendagen in Madrid
Hilde Ingels, onderzoeker en docent Arteveldehogeschool Gent

Volledige inleiding

Pistes voor een jongerenpastoraal anno 2012 vanuit het onderzoek
Pieter Nolf, directeur Interdiocesane Jeugddienst

Op zaterdag 13 oktober 2012 kwam het IPB-Forum samen in Brussel. Met meer dan 50 deelnemers richtten we onze aandacht op de jongerenpastoraal. Als opstap gebruikten we hiervoor de resultaten van een breed opgezet onderzoek dat de Arteveldehogeschool in Gent uitvoerde in opdracht van de Interdiocesane Dienst Jongerenpastoraal (IJD). Het onderzoek volgde 600 jongeren die zich inschreven voor de Wereldjongerendagen (WJD) in Madrid in de zomer van 2011.

Read more