Kerk in beweging!

handen_van_de_folder_kerk_in_beweging

handen_van_de_folder_kerk_in_beweging

Colloquium voor wie gelooft in de toekomst
zaterdag 10 december 2011, 9-16u
Leuven, Maria-Theresiacollege, Sint-Michielsstraat 6

In het voorbije jaar is de toekomst van de Kerk op vele plaatsen en manieren ter sprake gekomen. Met het Interdiocesaan Pastoraal Beraad willen wij daarvan zoveel mogelijk elementen verzamelen en een platform geven. We willen gelovigen en organisaties bemoedigen en met elkaar in contact brengen. Zo hopen we een kader te bieden waarin nieuwe ideeën en netwerken kunnen ontstaan rond vitale geloofsgemeenschappen vandaag en voor de toekomst.

 

8.45u   Onthaal
9.15u   Welkom door Josian Caproens (voorzitter IPB)

9.30u Voorstelling onderzoeksresultaten enquête RKK in de mediapanelgesprek
Norbert Vanbeselaere

10.10u Panelgesprek                                                                          
De Kerk vandaag en in de toekomst
Mieke Van Hecke (VSKO), Walter Pauli (Knack),
Jo Vandeurzen (Vlaams minister Welzijn), Piet Vanthemsche (BB)
Moderator: Mia Doornaert

12.15u Wandelbuffet met postersessie
Vitale geloofsgemeenschappen, praktijkvoorbeelden en denkpistes

Postersessie

14.00u Voorstelling project ‘Overleg in de Vlaamse Kerk’
Volledige lezingthumb_aula
Liesbeth Pulinckx

14.35u Eigen(zinnige) reflecties over overleg in de Kerk
Peter Annegarn (voorzitter CIL)
Boeve (decaan Faculteit Theologie en Religiewetenschappen)   
Mgr. Johan Bonny (bisschopreferent van het IPB tijdens het project)

15.20u Woord en wederwoord
Josian Caproens en Rik Torfs

15.50u Slotwoord en zending
Mgr. Luc Van Looy
16.00u  Napraten bij een drankje

Dit colloquium is een samenwerking tussen het IPB en de Faculteit Theologie en Religiewetenschappen van de KU Leuven