Werkvormen bij de brochure WAAR TWEE OF DRIE

Waar twee of drie: Werkvormen voor groepen en gemeenschappen

Wie met de eigen groep of gemeenschap wil nadenken en in gesprek gaan over vitaliteit, vindt in de brochure over Levende geloofsgemeenschappen in Vlaanderen reeds vragen en suggesties. Maar we stellen u ook nog enkele andere mogelijkheden voor.

Werkvorm 1 verwerkte de vragenlijst uit het onderzoek tot een instrument om als groep zicht te krijgen op de huidige situatie en op de gezamenlijke dromen. Werkvorm 2 vertrekt vanuit een aantal stellingen waar de deelnemers zich al dan niet in kunnen vinden. Werkvorm 3 richt zich op grotere groepen en organisaties die een spreker willen uitnodigen. Werkvorm 4 gebruikt het ganzenbord als meer speelse interactievorm in de groep.

1.       Een vragenlijst als aanzet tot gesprek

2.       Een uitwisseling aan de hand van stellingen

3.       Een bijeenkomst waarop enkele resultaten worden voorgesteld

4.       In gesprek via een bordspel – Ganzenbord Ganzenspel kaarten

Onderzoeksrapport IPB

Levende geloofsgemeenschappen in Vlaanderen

Begin mei verscheen een brochure waarin de resultaten van het tweejarig onderzoek van het IPB naar Levende Geloofsgemeenschappen beschreven worden, samen met een aantal suggesties en vragen voor de lezers om in de eigen gemeenschap in gesprek te gaan.
Het IPB stelt tegelijkertijd ook een aantal werkvormen voor waarmee groepen en gemeenschappen de eigen vitaliteit in beeld kunnen brengen. Met de hulp van concrete tips en suggesties kunnen ze daarna zelf kiezen waarop ze willen inzetten.

Wie graag het onderzoeksrapport zelf raadpleegt, kan het hier downloaden of een geprinte versie bestellen aan 10 euro (exclusief verzendkosten).

ONDERZOEKSRAPPORT

Studie- en ontmoetingsdag

llg_studiedag

Levende geloofsgemeenschappen in Vlaanderenllg_studiedag

Tussen droom en werkelijkheid

De studiedag was een organisatie van het Interdiocesaan Pastoraal Beraad
en het Academisch Centrum voor Praktische Theologie

zaterdag 24 oktober 2015 van 9.00u tot 16.15u
Promotiezaal KU Leuven, Naamsestraat 22 te Leuven

Programma studiedag

9.00u         Onthaal

9.30u         Welkom door Josian Caproens, voorzitter IPB

Voorstelling van het project Levende geloofsgemeenschappen in Vlaanderen

Bert Slechten, projectmedewerker en Norbert Vanbeselaere, professor emeritus sociale psychologie KU Leuven

10.30u       Wat geeft leven aan de liturgie? Voorstelling en bespreking van de onderzoeksresultaten

Carine Devogelaere, coördinator IPB

Getuigenis vanuit de Dominicusgemeenschap Gent

Kanttekeningen door Joris Geldof, professor sacramentologie en liturgie KU Leuven en powerpoint

11.20u       Zoempauze

11.30u       Verkondiging in dialoog. Voorstelling en bespreking van de onderzoeksresultaten

Getuigenis vanuit de parochie Onze-Lieve-Vrouw over de Dijle

Kanttekeningen door Bert Roebben, professor godsdienstpedagogiek TU Dortmund en powerpoint

12.20u       Gebedsmoment

12.30u       Broodjesbuffet met mogelijkheid tot ontmoeting van vitale geloofsgemeenschappen

13.30u       De plaats van de diaconie in een levende gemeenschap. Voorstelling en bespreking van de onderzoeksresultaten

Kanttekeningen (ppt) door Anneleen Decoene, stafmedewerker diaconie NRV en volledige tekst

Actief werken aan gemeenschapsopbouw (ppt) en volledige tekst

Peter De Mey, professor ecclesiologie en oecumene KU Leuven

14.30u       Zaalgesprek met de sprekers

15.10u       Voorstelling van de interactieve kaart Gelovenbeweegt door Bert Slechten

15.25u       Oriëntaties voor gemeenschappen en voor het beleid. Josian Caproens

Slotbeschouwing door mgr. Herman Cosijns, secretaris-generaal bisschoppenconferentie

16.00u       Einde

llg_studiedag_zaal