Naar een rechtvaardige en integraal ecologische samenleving na Corona

Forum 3 oktober 2020

De coronacrisis die ook soms de pandemie van de armen genoemd wordt, vraagt om een actualisering van de zogenaamde ‘sociale leer van de Kerk’. Dit dynamisch ethisch denkkader reikt de gelovigen criteria aan voor de opbouw van een rechtvaardige samenleving en een integrale ecologie. Professor Johan Verstraeten, Faculteit Theologie en Religiewetenschappen van de KU Leuven zal een aantal krachtlijnen van dit denkkader schetsten. Hij laat ook zien hoe paus Franciscus dit actualiseert met zijn oproep tot dienst aan de wereld (Evangelii gaudium), integrale ecologie (Laudato si’) en de broederschap van alle mensen (Fratelli tutti).

Inbreng door professor Johan Verstraeten Hand-out (forum 746) en ppt sociale leer

Read more